De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Det finns vissa grundregler för hur man vaccinerar och lägger upp ett vaccinationsschema som är bra att komma ihåg vid planering av vaccinationer. Utförligare motiveringar till dessa regler finns på sidan om avvikelser från vaccinationsprogrammet. 
Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

1. Fortsätt vaccinationerna där de avbröts

Om vaccinationerna avbryts eller tiden mellan vaccinationerna förlängs, fortsätter man där man blivit senaste gång. Kroppen glömmer inte de vaccin som har getts tidigare.

  • Patienter som har genomgått stamcellstransplantation är ett undantag. Hos dem försvinner det skydd som skapats med hjälp av vaccinationer och därför ska vaccinationerna tas om från början.

Det lönar sig inte att förkorta minimiintervallen mellan vaccindoserna. Det tar tid att bygga upp ett vaccinationsskydd. Med tanke på skyddet är det bättre med lite längre än med för korta intervall mellan doserna.
Minimiintervaller mellan vaccindoserna

2. Alla vaccin kan ges samtidigt 

Vaccin som inte innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare, kan ges när som helst tillsammans med andra vaccin.

Vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare kan ges när som helst i förhållande till icke-levande vaccin. 

3. Levande försvagade vaccin ges samtidigt eller med minst fyra veckors intervall 

Vaccin med levande försvagade sjukdomsalstrare ska ges antingen samtidigt eller med minst fyra veckors intervall.

  • Regeln gäller inte vaccin mot rotavirus och tyfoidfeber som tas via munnen eller influensavaccin i form av nässpray. Tillsammans med dem får man ge andra vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare med valfritt intervall.

Vilka vaccin innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare och vilka gör det inte? 
Vad innehåller vaccinen?

4. Det föreligger ingen risk för överdosering med vaccin 

Det är inte farligt att få en extra dos vaccin, såsom det är med läkemedel. En extra dos som getts av misstag eller avsiktligt ökar inte risken för biverkningar.

  • Om du är osäker på om vaccinet getts eller inte – vaccinera. Till exempel antikroppsbestämning behöver inte göras på förhand.
  • Denna regel kan också tillämpas i situationer där det inte är säkert om personen genomgått den sjukdom som denne vaccineras mot. Om vaccinationsskyddet är oklart – vaccinera.

5. Flera vaccin kan ges samtidigt 

Kroppen tål flera olika vaccin samtidigt – praktiskt taget hur många som helst.

6. Ny dos om vaccinet går till spillo 

Om en del av vaccinet går till spillo vid vaccinationen ska du genast ge en ny dos, eftersom vaccinets skyddseffekt annars kan förbli otillräcklig. 

Undantag från denna regel:

  • En ny dos rotavirusvaccin behövs inte även om barnet skulle kräkas efter vaccinationen.
  • En ny dos influensavaccin som ges i form av nässpray behövs inte även om barnet skulle nysa efter vaccinationen.
  • Om över halva dosen av coronavaccindosen har gått till spillo, ge då genast en ny dos. Konsultera vid behov vaccinationsstödet på THL.