Val av injektionsställe

Små barn vaccineras i första hand i låret. Större barn och vuxna vaccineras oftast i överarmen.

Val av extremitet för injektionen

  • Försök ge sådana vaccin som ges samtidigt i olika extremiteter.
  • Ge alltid sådana vaccin som lätt orsakar lokala reaktioner i olika extremiteter. Till dessa hör exempelvis vaccin som innehåller aluminiumsalter.
  • I undantagssituationer kan du ge två olika vaccin i samma extremitet. Injektionsställena ska då vara på minst 2,5 centimeters avstånd från varandra.
Rekommenderade primära injektionsställen efter åldersgrupp

Åldersgrupp

Administreringssätt

Injektionsställe

Spädbarn (under 1 år)

 

 

IM

främre övre delen av lårmuskeln (m. vastus lateralis)

SC

låret

ID

yttre sidan av vänster överarm

Barn i lekåldern (1–6 åringar)

 

 

IM

främre övre delen av lårmuskeln eller överarmens deltamuskel (m. deltoideus)

SC

överarmen eller låret

ID

yttre sidan av vänster överarm

Skolbarn och vuxna (över 7 år)

 

IM

överarmens deltamuskel

SC

överarmen

Lårmuskeln rekommenderas som injektionsställe framom sätesmuskeln

  • Om man ger vaccinationen i låret riskerar man inte skada ischias, eftersom nerven går på baksidan av låren.
  • Femoralartären och femoralvenen finns på insidan av låret på långt avstånd från injektionsstället. 
  • Låret har en stor muskelmassa och mindre fettvävnad än skinkan.
  • Vaccin tas upp bättre genom muskler än genom fettvävnad. 
  • Då man lyckas ge vaccinet in i muskeln minskar förekomsten av lokala reaktioner. 

Utslag och tatueringar

  • Vaccinet ska inte injiceras i ett eksemområde. 
  • Det går att vaccinera i tatuerad hud.

Ventrogluteal injektionsteknik

Ventrogluteal injektionsteknik rekommenderas åtminstone inte tills vidare vid vaccination. För småbarn lämpar sig tekniken inte alls. Dessutom finns det inte tillräckligt med vetenskaplig evidens för vaccination med denna teknik.

Läs mer om varför ventrogluteal injektion inte rekommenderas som primärt injektionsställe.
Ventrogluteal injektionsteknik och z-teknik