Vaccinationsteknik

På denna sida finns anvisningar med bilder och videosnuttar om hur man vaccinerar. Du måste känna till det rätta administreringssättet för respektive vaccin och behärska rätt vaccinationsteknik.

Injektionsstället behöver vanligen inte rengöras med ett antiseptiskt medel. Om du rengör huden, låt det antiseptiska medlet torka tillräckligt länge på huden före vaccination. Till exempel sprit avdunstar inom några minuter.

Detaljerade videosnuttar och anvisningar med bilder

Läs också: Rätt plats för injicering och val av nål då vaccinationen ges i deltamuskeln

Hur skiljer sig olika injektionstekniker från varandra?

Vad ska jag göra då vaccinationen inte går enligt anvisningarna?

Om det kommer blod i kanylen när den sticks in i vävnaden, har kanylen träffat en blodåder. Tag bort sprutan och nålen från vävnaden. Byt ut nålen mot en ny och fäst den vid sprutan och injicera därefter på nytt. 

Om en del av vaccinet går till spillo, ge genast en ny dos. Det skydd som vaccinet ger kan annars förbli otillräckligt. 

Om barnet kräks efter vaccinationen med oralt rotavirusvaccin, behövs ingen ny dos. 

Om vaccin sprutar från kanylen på huden eller på ögats bindhinna, skölj med rikligt med vatten.

Om vaccin som innehåller aluminiumsalter hamnar i den subkutana vävnaden i stället för muskeln, berätta om eventuella lokala reaktioner och ge anvisningar för behandling.

BCG-vaccin som av misstag getts i den subkutana vävnaden kan orsaka en lokal reaktion som är kraftigare än normalt. 

Läs mer om lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen

Om vaccinet doserats på ett felaktigt sätt, gör alltid en anteckning 

  • i det vaccinationskort som ges till den vaccinerade
  • i den vaccinerades patientjournal
  • på en uppföljningsblankett för vaccinationer.

Ta reda på om feldoseringen påverkar fortsatta vaccinationer.