Förebyggande av luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner smittar via droppar och via luften när en insjuknad person hostar, nyser, talar, sjunger eller ropar. De kan också smitta genom beröring, om en sjuk person till exempel har hostat i händerna och därefter rört vid en annan människa.  Virus kan också smitta från ytor, till exempel från dörrhandtag. 

Luftvägsinfektioner kan förebyggas på många sätt. Vi rekommenderar:

Ta de rekommenderade corona- och influensavaccinationerna

Vaccinet är det bästa skyddet mot influensa och allvarlig coronavirussjukdom. 

Stanna hemma om du är sjuk

Om du blir sjuk, ska du stanna hemma tills symtomen tydligt har minskat och du inte längre har feber. Vanligtvis tar det 3–5 dagar. Om du måste lämna hemmet medan du är sjuk, kan du vid behov använda munskydd.
Egenvård av luftvägsinfektioner (Hälsobyn)

Tvätta händerna, hosta och nys i ärmen

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Se till att du tvättar händerna minst 20 sekunder. 

Det lönar sig att tvätta händerna särskilt: 

  • när du kommer in efter att ha varit utomhus
  • före matlagning och innan du äter
  • alltid efter toalettbesök
  • efter att du hostat, nyst eller snutit dig
  • när du har vidrört samma ytor som en förkyld person

Kom också ihåg att torka händerna ordentligt. Byt ofta handdukar hemma och reservera en egen handduk för varje familjemedlem. Utanför hemmet ska du efter att ha tvättat händerna torka dem noggrant antingen i en pappershandduk för engångsbruk eller i en ren, torr rullhandduk.

Om du inte kan tvätta händerna, ska du använda ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller något annat handdesinfektionsmedel som godkänts av kemikaliemyndigheten.

Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.

Hosta och nys i en pappersnäsduk och släng näsduken i soporna efter användning. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte i händerna.

Om du behöver uppsöka hälso- och sjukvården för undersökningar och vård på grund av symtom i andningsvägarna, kan du vid behov använda munskydd. På så sätt skyddar du personalen och andra patienter mot smitta när du hostar och nyser.

Bedöm vilken risk du medför, använd vid behov munskydd och håll avstånd 

Munskydd förhindrar att droppar sprids i omgivningen. När du använder munskydd skyddar du andra mot smitta. Att hålla avstånd skyddar både dig och andra människor från smitta, till exempel personer som hör till riskgrupperna.

Om du måste röra dig utanför hemmet medan du är sjuk, kan du vid behov använda munskydd och i mån av möjlighet hålla avstånd särskilt inomhus i offentliga lokaler och i kollektivtrafiken.

Munskyddet skyddar i viss mån även bäraren beroende på typ av munskydd. 
Information om ansiktsmasker, mun- och nässkydd samt andningsskydd (Arbetshälsoinstitutet)

Se till ventilationen

Virus sprids enklast på trånga, slutna platser med många människor och dålig ventilation.

Kommunikationsmaterial om förebyggande av luftvägsinfektioner

Videor om handtvätt och hostning

Affischer om handtvätt och hostning

Tvätta händerna och stoppa smittor.

Poster A4  (pdf 1396 kt)

Poster A3 (pdf 1453 kt)

Hosta och nys rätt.

Poster A4 (pdf 777 kt)

Poster A3 (pdf 808 kt)

Material om hur du skyddar dig mot influensa och corona

I vår materialbank hittar du material om ämnet för sociala medier och digitala skärmar. Materialen finns på finska, svenska och engelska.
Skydda dig mot influensa och corona

 

Enligt 7 § i lagen om smittsamma sjukdomar fungerar THL som nationell sakkunniginrättning för bekämpningen av smittsamma sjukdomar och ger befolkningen instruktioner om hur man kan undvika smitta och förebygga smittspridning. THL:s anvisningar är rekommendationer och det finns ingen juridisk skyldighet att följa dem.