Työturvallisuus, työterveys ja vakuutukset

Laki varmistaa turvallisuuden

Kun olet kuntouttavassa työtoiminnassa, sinulla on oikeus turvalliseen ympäristöön. Työnantajasi täytyy noudattaa työturvallisuuslakia.

Hyvinvointialue vastaa terveydenhuollostasi

Kun olet kuntouttavan työtoiminnan asiakas, hyvinvointialue vastaa terveydenhuollostasi. Jos tarvitset terveydenhoitoa, ota yhteyttä terveyskeskukseen. Sinulla ei ole oikeutta työterveyshuoltoon.

Hyvinvointialue järjestää vakuutusturvan

Hyvinvointialue järjestää sinulle vakuutusturvan siltä varalta, että sinulle sattuu kuntouttavassa työtoiminnassa tapaturma. Vakuutus korvaa myös tapaturmat, jotka sattuvat työtoimintaan liittyvillä matkoilla.  

Vakuutuksen perusteella sinulla on oikeus saada korvauksia ansionmenetyksistä ja syntyneistä kustannuksista. Vakuutus korvaa myös tarpeellisen kuntoutuksen ja haittarahan, joka maksetaan tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Jos aiheutat haittaa kolmannelle osapuolelle

Jos aiheutat kuntouttavassa työtoiminnassa haittaa kolmannelle osapuolelle, työnantaja vastaa vahingosta. Jos olet aiheuttanut haittaa tahallisesti, kolmas osapuoli voi kuitenkin vaatia korvauksia suoraan sinulta.