Toimeentuloturva

Kun olet kuntouttavassa työtoiminnassa, saat toimeentulosi yleensä työttömyysetuudesta ja mahdollisesti myös toimeentulotuesta. Sen lisäksi sinulle maksetaan joko kulukorvaus tai toimintaraha. Sinulla on myös oikeus matkakorvaukseen.

Kun saat työttömyysetuutta

Jos saat työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, sinulle maksetaan niitä kuntouttavan työtoiminnan ajan. 

Työttömyysetuuden lisäksi sinulle maksetaan kulukorvausta niiltä päiviltä, joina osallistut kuntouttavaan työtoimintaan. Kulukorvauksen suuruus on 9 euroa. Jos osallistut kuntouttavaan työtoimintaan neljänä päivänä viikossa, saat viikossa 36 euroa.

Kulukorvaus maksetaan, vaikka työttömyysetuutesi olisi vähennetty tai soviteltu.

Kulukorvausta ei makseta, jos työtulosi tai sosiaalietuutesi on niin suuri, ettei työttömyysetuutta jää lainkaan maksettavaksi.

Jotta voit saada työttömyysetuutta ja kulukorvausta, työnhakusi täytyy olla voimassa. Sinun täytyy myös hakea työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassastasi. Tee työttömyysaikaa koskeva ilmoitus, jossa selvität, kuinka monena päivänä osallistut kuntouttavaan työtoimintaan ja kuinka pitkä työtoiminnan jakso on.

Kun aloitat kuntouttavan työtoiminnan, kunta ilmoittaa siitä TE-toimistolle. TE-toimisto puolestaan antaa Kelalle tai työttömyyskassallesi lausunnon siitä, että työttömyysetuutesi edellytykset täyttyvät.

Kun saat toimeentulotukea

Kuntouttavan työtoiminnan ajalta sinulla on yleensä mahdollista saada työttömyysetuutta. Jos saat toimeentulotukea, sitä maksetaan sinulle kuntouttavan työtoiminnan ajan.  Sen lisäksi sinulle maksetaan toimintarahaa niistä päivistä, joina osallistut työtoimintaan.

Toimintarahan suuruus on 9 euroa. Jos osallistut kuntouttavaan työtoimintaan esimerkiksi neljänä päivänä viikossa, saat viikossa 36 euroa toimintarahaa. Toimintaraha ei vaikuta toimeentulotuen suuruuteen.

Matkakorvaukset

Sinulla on oikeus saada matkakorvaus niistä matkamenoista, jotka johtuvat kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta. Matkakorvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan.

Jos oman kulkuneuvon käyttö on välttämätöntä esimerkiksi vaikeiden joukkoliikenneyhteyksien takia, siitäkin voidaan maksaa korvauksia.

Jos saat toimeentulotukea, matkakorvaus ei vaikuta toimeentulotukesi suuruuteen.

Jos olet koulutusta vailla oleva nuori

Jos olet alle 25-vuotias nuori eikä sinulla ole koulutusta, voit saada toimeentulotukea tai työttömyysetuutta. Nuorten kohdalla on kuitenkin jonkin verran poikkeuksia.

Jos olet alle 18-vuotias eikä sinulla ole ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Menetät oikeutesi työttömyysetuuteen, jos 

 • olet alle 25-vuotias ja
 • vailla ammatillista koulutusta
 • etkä ole hakenut edellisellä syyslukukaudella alkavia opintoja koskevassa haussa vähintään kahta opiskelupaikkaa.

Menetät oikeutesi työttömyysetuuteen myös, jos

 • aiheutat omalla menettelylläsi sen, ettet tule valituksi opiskelupaikkaan
 • kieltäydyt opiskelupaikasta
 • jätät koulutuksen aloittamatta tai
 • lopetat koulutuksen ilman pätevää syytä.

Yleensä velvollisuus hakea opiskelupaikkaa koskee syksyllä alkavia opintoja. Aktivointisuunnitelmassasi voidaan kuitenkin sopia myös toisin.

Jos saat edellä mainittujen syiden takia työttömyysetuuden sijaan toimeentulotukea, sen perusosaa voidaan alentaa korkeintaan 20 prosenttia.

Sinun täytyy siis hakea opiskelemaan, jotta voit säilyttää työttömyysetuutesi. Aktivointisuunnitelmassasi voidaan kuitenkin sopia korvaavista toimista, jos siihen on pätevä syy. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi

 • terveydentilaan liittyvät ongelmat
 • oppimisvaikeudet
 • kielitaito tai
 • erityinen suuntautuminen tiettyihin opintoihin.

Näissäkin tilanteissa sinun täytyy toteuttaa aktivointisuunnitelmaasi, jotta säilytät oikeuden työttömyysetuuteen.