Influensavaccinationstäckningen

THL använder det nationella vaccinationsregistret för att följa upp influensavaccinationstäckningen och rapporterar kontinuerligt om hur vaccinationerna framskrider. En gång om året publiceras information om den nationella och lokala influensavaccinationstäckningen för barn under 7 år och 65 år fyllda vuxna.

Sidans innehåll:

Vaccinationstäckningen bland äldre har ökade märkbart 

Enligt det nationella vaccinationsregistret tog  nästan 63 procent av den äldre befolkningeninfluensavaccinet under säsongen 2021-2022. Detta är tio procentenheter högre än förra säsongen.

Influensavaccinationstäckningen för äldre har ökat i flera år. Under coronapandemin har de äldre tagit influensavaccin särskilt flitigt. Förra säsongen registrerades nästan 140 000 fler vaccindoser i vaccinationsregistret för personer över 65 år än under föregående säsong (2020–2021).  En del av ökningen kan också bero på att allt mera täckande data finns tillgängliga i vaccinationsregistret. 

Senaste säsong varierade täckningen enligt sjukvårdsdistrikt från 50 procent till omkring 71 procent.  Vaccinationtäckningen har stadigt ökat redan en längre tid, även i de områden där vaccinationtäckningen har varit lägre jämfört med andra områden och hela landet.  

På hälsovårdscentralvårdcentralnivå varierade täckningen mellan cirka 28 och 74 procent. Salla och Grankulla hade bästa vaccinationstäckning (över 74 %). 

På  kommunnivå är skillnaderna i vaccinationstäckningen fortfarande stora. Trots detta nådde drygt 200 kommuner en vaccinationstäckning på över 60 procent. Influensavaccin tas fortfarande lite aktivare i östra Finland än i västra Finland.  Lestijärvi i Mellersta Österbotten nådde dock den högsta täckningen i landet, nästan 78 procent.

Vaccinationstäckningen för småbarn har minskat en aning under coronatiden 

Vaccinationstäckningen för småbarn ökade under flera år, men under coronaperioden har den minskat något.41 procent av barnen under 3 år och 31 procent av 3–6-åringarna fick influenssavaccin under förra hösten eller vintern. Majoriteten av 2–6-åringarna fick sitt influensavaccin som nässpray.

De regionala skillnaderna är fortfarande stora 

Relativt sett togs betydligt fler influensavaccinationer i Östra Finland än i Västra Finland.

På hälsocentalnivå varierade influensavaccinationstäckningen för barn under 3 år mellan 5  och  63 procent. Den högsta täckningen, omkring 63 procent, uppnåddes i Grankulla. 

På hälsocentalnivå varierade influensavaccinationstäckningen för barn i åldern 3–6 år mellan 4% till nästan 59%. Täckningen var bäst i Pelkosenniemi-Savukoski. 

Att ta influensavaccinationer påverkas av flera olika faktorer, såsom:

  • hur lätt man har fått vaccinationstid under coronatiden
  • tillgången på vaccindoser då den som skall vaccineras eller hens föräldrar har tid för vaccinationen
  • uppgifter om att det har förekommit betydligt färre fall av influensa under coronatiden än före coronatiden
  • hur besvärlig influensan och eventuella följdsjukdomar uppfattas 
  • hur bekymrade man är över vaccinets eventuella biverkningar
  • om det inom regionen eller i den närmaste kretsen finns faktorer som kan öka osäkerheten när det gäller att ta influensavaccin 
  • hur bra mödra- och barnrådgivningspersonal och annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan stödja den som ska vaccineras eller dennes familj i att fatta vaccinationsbeslut

Dessutom kan man missa influensavaccinet, om man inte besöker rådgivningen, just då när influensavaccin finns tillgängligt. 

Kartan visar influensavaccinationstäckningen

Man kan följa upp vaccinationstäckningen via den interaktiva kartpresentationen. På kartan kan man bekanta sig med influensavaccinationstäckningen för barn under 3 år, 3-6-åringar och 65 är fyllda och jämföra skillnader i vaccinationstäckningen områdesvis.

Kartan visar täckningsdata för flera olika influensasäsonger. Täckningen kan också ses till exempel på sjukvårdsdistrikts-, hälsocentrals- och kommunnivå. Täckningen av olika områden kan också jämföras med hela landets nivå. 

Kartpresentation av influenssavaccinationstäckningen

Den verkliga vaccinationstäckningen kan vara högre än vad siffrorna i vaccinationsregistret anger 

På grund av brister i registreringen och överföringen av vaccinationer kan den faktiska vaccinationstäckningen vara högre än siffrorna i vaccinationsregistret. 

Till vaccinationsregistret får vi nu också uppgifter om vaccinationer som ges inom special- sjukvården. Personalens kompetens att dokumentera vaccinationer bör förbättras, så att uppgifter om alla vaccindoser som ges inom specialsjukvården i framtiden fås mera täckande till vaccinationsregistert.

Informationen om vaccinationer som ges inom den privata hälso- och sjukvården fås ännu inte tillräckligt omfattande. Av denna anledning kan till exempel influensavaccinationstäckningen för hela befolkningen inte presenteras på ett tillförlitligt sätt. 

THL samarbetar med kommunerna, privata tjänsteleverantörer, aktörer inom den specialsjukvården och programleverantörerna för att uppgifterna om vaccinationstäckningen ska bli så exakta som möjligt.

Tilläggsinformation om det nationella vårdanmälningssystemet för social- och hälsovården

Influensavaccinationstäckningen före år 2011

Före år 2011 baserade sig uppgifterna om influensavaccinationstäckningen på insamlad information från hälsovårdscentralerna. Vaccinationsdata har även insamlats retroaktivt genom separata utdrag från hälsovårdscentralernas patientdatasystem. Från och med år 2012 har täckningen beräknats på basen av data som ackumuleras i vaccinationsregistret.

Ytterligare information 

Lagstiftning