Ventrogluteaalinen pistotekniikka ja Z-tekniikka

Tällä sivulla käsitellään yleisesti ammattikorkeakoulutuksessa lääkeinjektioista opetettavien muiden lihaksensisäisten pistotekniikoiden soveltuvuutta rokottamisessa. Näitä ovat ventrogluteaalinen pistotekniikka sekä Z-tekniikka.

Ventrogluteaalinen pistotekniikka 

Ventrogluteaalinen eli vatsanpuoleiseen pakaralihakseen annettava pistotekniikka soveltuu varsinaisten lääkeinjektioiden antamiseen hyvin.

Tutkimuksissa ventrogluteaalinen alue on todettu paremmaksi pistopaikaksi kuin pakaran yläulkoneljännes. 

Pakaran yläulkoneljännestä ei kuitenkaan suositella pistopaikaksi silloin, kun rokote annetaan lihaksensisäisesti. Siksi rokotteiden kohdalla tämä vertailu pakaran ja vatsanpuoleisen pakaran välillä ei ole tarpeen.

Ventrogluteaalista pistopaikkaa on perusteltu myös sillä, ettei olkavarren hartialihakseen voi pistää isoa määrää lääkeainetta kerralla. Rokoteannoksen sisältämä nestemäärä on kuitenkin niin pieni (0,05–1 ml), että sen perusteella pistopaikaksi ei tarvita ventrogluteaalista aluetta. 

Ongelmana ventrogluteaalisessa pistotekniikassa on lisäksi se, ettei se sovellu aivan pienten lasten rokottamiseen. Rokotteita annetaan kuitenkin hyvin paljon juuri heille.

Toistaiseksi ei ole riittävää tutkimusnäyttöä siitä, että rokottaminen ventrogluteaaliselle alueelle olisi turvallisempaa tai rokotteen teho parempi kuin olkavarteen tai reiteen rokotettaessa.

Z-tekniikka 

Z-tekniikka voi olla hyödyllinen etenkin silloin, kun injektoidaan suurempia määriä lääkeainetta lihaskudokseen aikuisella. Rokotteiden volyymi on pääsääntöisesti vain 0,5 ml, mikä ei yleensä aiheuta suurta kudospainetta. 
 
THL ei varsinaisesti suosittele käyttämään juuri Z-tekniikkaa rokotteiden antamisessa. Toki jos rokottaja kokee hallitsevansa Z-tekniikan ja mielellään rokottaisi sillä, ei siihen ole estettä. 
 
Pikkulasta rokottaessa on kuitenkin ensisijaisesti huolehdittava siitä, että jalka tai olkavarsi, johon rokote annetaan, ei pääse liikkumaan rokotuksen aikana. Tärkeintä on se, että rokotus onnistuu turvallisesti.
 
Mikään muu maa ei myöskään suosittele Z-tekniikkaa systemaattisesti rokotusten yhteydessä.