Sote-digitalisaation seurantatutkimusten toteuttaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation seurantaa varten on tehty valtakunnallisia tietojärjestelmäkyselyitä kansalaisilta, sairaanhoitajilta, lääkäreiltä ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta sekä sosiaalihuollon työntekijöiltä. Työskentely aloitettiin lääkäreiden näkökulmien selvittämisellä ja näistä kyselystä muodostuu aikasarja (2010, 2014, 2017, 2021). 

Terveydenhuollon suurimman ammattiryhmän, sairaanhoitajien näkemyksiä selvitettiin ensimmäistä kertaa 2017, monet kyselyiden mittarit ovat samoja kuin lääkäreillä, mutta kyselyssä on myös osioita, joissa selvitetään sairaanhoitajien työhön liittyviä tietojärjestelmien käyttöön liittyviä kokemuksia. Kysely toistettiin 2020 ja 2023.

Lähihoitajat työskentelevät niin sosiaalipalveluissa kuin terveydenhuollossa, heille toteutettiin tietojärjestelmäkysely ensimmäistä kertaa 2021. Tietojärjestelmäkysely lähihoitajille 2021 kyselylomake on julkaistu osana suomenkielistä artikkelia Saranto ym (2023). Lähihoitajien kokemukset asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuesta työtehtäviin – poikkileikkaustutkimus. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 15(2), 174–198.
 

Kyselylomakkeet

Taulukossa on esitetty eri vuosina käytetyt eri vastaajaryhmien kyselylomakkeet. 

Kyselytutkimus Vuosi 2023  Vuosi 2020 (2021) Vuosi 2017          Vuosi 2014
(lomake raportin lopussa)
Vuosi 2011
(lomake raportin lopussa)
Digitalisaatiokysely sosiaalialan korkeakoulutetuille   Kyselylomake (pdf 326 kt)
Kansalaisen sähköinen asiointi  

20–54-vuotiaat (pdf 514 kt) (digikysymykset alkaen kysymyksestä 70)

55–74-vuotiaat (pdf 494 kt) (digikysymykset alkaen kysymyksestä 71)

75+ -vuotiaat (pdf 460 kt) (digikysymykset alkaen kysymyksestä 70)

ATH_20-54-vuotiaat (digikysymykset alkaen kysymyksestä 80)

ATH_55-74-vuotiaat (digikysymykset alkaen kysymyksestä 82)

ATH_75-x-vuotiaat (digikysymykset alkaen kysymyksestä 75)

Kysely 2014

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö
terveydenhuollossa
  Kysely Terveydenhuolto 2020 (pdf 430 kt) Kysely Terveydenhuolto 2017
 
Kysely Terveydenhuolto 2014 Kysely Terveydenhuolto2011
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa   Kyselylomake 2020 (pdf 373 kt)

Kysely 2017 Sosiaalihuolto, julkiset

Kysely 2017 Sosiaalihuolto, yksityiset

Kysely Sosiaalihuolto  2014 Kysely Sosiaalihuolto 2011
Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä   Lääkärikysely 2021 Lääkärikysely 2017 Lääkärikysely 2014 Lääkärikysely 2011
Sairaanhoitajien tietojärjestelmäkysely Tietojärjestelmäkysely sairaanhoitajille 2023 Kyselylomake 2020 (pdf 435 kt) Sairaanhoitajakysely 2017 (pdf 583 kt)

Lisätietoja

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
[email protected]