Vanhuspalvelujen tila

Seurantaan toimitettavat tiedot 

THL on tehnyt hallintopäätöksen, joka velvoittaa hyvinvointialueet, Helsingin kaupungin ja yksityiset palveluntuottajat toimittamaan ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoituksen laskentaan tarvittavat tiedot:

 • Palvelua toteuttavan toimintayksikön yksilöintitiedot ja seuranta-aikaan liittyvät tiedot
 • Päivätasoiset ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät 
 • Päivätasoiset henkilöstön ammattiryhmittäiset toteutuneet välittömän työn työtunnit 
 • Päivätasoiset henkilöstön ammattiryhmittäiset toteutuneet välillisen työn työtunnit 

Päätös tiedonantovelvollisuudesta: Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusseurantaan toimitettavat tiedot (pdf, 868 kt) 

Kotihoidon riittävyyden seuranta koskee julkisia ja julkisen sektorin ostopalvelu- ja palvelusetelikumppanina toimivia kotihoitoa tuottavia yksityisiä yksiköitä. Kotihoito voidaan tuottaa asiakkaan kotiin tai asumisyksikköön.

Kotihoidon riittävyyden seurantaa varten toimitetaan tiedot:

 • Päivätasoinen kotihoidon asiakasmäärä
 • Päivätasoinen kotihoidon käyntimäärä etä- ja lähikäynteihin eroteltuna 
 • Päivätasoiset henkilöstön ammattiryhmittäiset toteutuneet asiakasajan työtunnit 
 • Päivätasoiset henkilöstön ammattiryhmittäiset kokonaistyöajan työtunnit 
 • Kuukausitasoinen asiakassuunnitelmien mukainen suunniteltujen kotihoidon palvelutuntien määrä
 • Kuukausitasoinen toteutuneiden kotihoidon palvelutuntien määrä
 • Kuukausitasoinen iäkkäiden asiakkaiden käyntien määrä
 • Kuukausitasoinen itse maksavien asiakkaiden käyntien määrä

Velvollisuus toimittaa tiedot 2023 alkaen

Vuoden 2023 tiedot toimitetaan erillistiedonkeruulla THL:n lomakepalvelun kautta. 

Vuonna 2024 on mahdollista siirtyä käyttämään henkilöstömitoituksen seurantatietojen suoraa toimitusta tietojärjestelmistä THL Tiedontoimituspalvelun kautta. Rinnalla jatketaan THL:n lomakepalvelulla toteutettavaa erillistiedonkeruuta, kunnes vuonna 2030 kaikki henkilöstömitoituksen seurantatiedot tulee toimittaa suoratoimituksena.

Kotihoidon riittävyyden seurantatiedot toimitetaan vuonna 2024 erillistiedonkeruulla.

Tiedot toimitetaan seurantakausittain 

Henkilöstömitoituksen seurantatiedot toimitetaan kolmen (3) kalenteriviikon seurantajaksoina jokaiselta seurantajakson päivältä. Toistaiseksi seurantajakson tiedot toimitetaan kaksi (2) kertaa vuodessa.

Kotihoidon riittävyyden seurantatiedot toimitetaan kalenterikuukauden seurantajaksolta. Osa tiedoista toimitetaan jokaiselta seurantajakson päivältä. Toistaiseksi seurantajakson tiedot toimitetaan kerran vuodessa.