Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus

Seurantaan toimitettavat tiedot 

THL on tehnyt hallintopäätöksen, joka velvoittaa hyvinvointialueet, Helsingin kaupungin ja yksityiset palveluntuottajat toimittamaan tarvittavat tiedot. 

Päätös tiedonantovelvollisuudesta koskee seuraavia henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavia tietoja:

  • Palvelua toteuttavan toimintayksikön yksilöintitiedot ja seuranta-aikaan liittyvät tiedot
  • Päivätasoiset ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät 
  • Päivätasoiset henkilöstön ammattiryhmittäiset toteutuneet välittömän työn työtunnit 
  • Päivätasoiset henkilöstön ammattiryhmittäiset toteutuneet välillisen työn työtunnit 

Päätös tiedonantovelvollisuudesta: Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusseurantaan toimitettavat tiedot (pdf, 868 kt) 

Velvollisuus toimittaa tiedot 2023 alkaen

Vuoden 2023 tiedot toimitetaan erillistiedonkeruulla THL:n lomakepalvelun kautta. 

Vuonna 2024 on mahdollista siirtyä käyttämään tietojen suoraa toimitusta tietojärjestelmistä THL Tiedontoimituspalvelun kautta. 

Rinnalla jatketaan THL:n lomakepalvelulla toteutettavaa erillistiedonkeruuta, kunnes vuonna 2030 kaikki tiedot tulee toimittaa suoratoimituksena.

Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus seuranta muodostuu sekä suoratoimituksista että erillistiedonkeruista
Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus seuranta muodostuu sekä suoratoimituksista että erillistiedonkeruista

Tiedot toimitetaan seurantakausittain 

Tiedot toimitetaan kolmen (3) viikon seurantajaksoina jokaiselta seurantajakson päivältä. Toistaiseksi seurantajakson tiedot toimitetaan kaksi (2) kertaa vuodessa.