Kotihoidon tietojen tiedonkeruu

Kotihoidon tiedot kerätään vuodesta 2019 alkaen osana Hilmo -tiedonkeruuta. Kotihoidon tietosisältö kuvaa toiminnasta kerättävät tiedot.

Kotihoidon tietoina ilmoitetaan kattavasti kaikki kotihoidon, kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja kotisairaalan toiminta, riippumatta sen hallinnollisesta sijoittumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon alaisuuteen organisaatiossa. 

Asiakkaalle määritetyistä tukipalveluista ja omaishoidon tuesta kerätään kotihoidon palvelusuunnitelman mukainen tieto siitä, onko asiakkaalle määritetty tukipalvelu. Hilmoon ei kuitenkaan kerätä tietoa tukipalveluiden toteutumisesta. 

Kotipalvelun tiedonkeruun tarkennukset

Kotihoidon Hilmo-tiedonkeruuta tarkennettiin kevään 2019 aikana. Tarkennukset koskivat erityisesti kotipalvelua. Kotipalvelun määritelmä on nyt yhdenmukainen sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston kanssa. 

Kotipalvelu tarkoittaa kotiin annettavaa sosiaalipalvelua, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle tai hänen perheelleen annetaan henkilökohtaista arjen käytännön toimiin liittyvää huolenpitoa tai apua. 

  • Kotipalveluun kuuluu asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 
  • Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan muun muassa ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. 

Kotihoidon kokonaisuuden määrittely ja tietosisältö on kuvattu terveydenhuollon hoitoilmoituksessa (Hilmo).

Tietojen toimittaminen

Kotihoidon tiedot toimitetaan THL:lle Hilmoon niin sanottua Avohilmon tiedostomuotoa ja sähköistä tiedonsiirtoa käyttäen kerran vuorokaudessa.​​​​​​
Ohjeet tietojen toimittamiseen

Kotihoidon seurantatiedot

THL raportoi kotihoidosta saatuja tietoja perusraporteissaan THL:n kuutioissa, tiivisteissä ja Sotkanet-tiedoissa.

Kotihoidon tietokantaraporteista saat tietoa kotihoidon asiakkaista ja käynneistä. Käyntitietojen tiivisteet ja kuutiot päivittyvät kuukausittain ja asiakastietojen tiivisteet ja kuutiot kerran vuodessa.
Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Tiivisteet

Kuutiot

Sotkanetin kotihoidon tiedot perustuivat vielä vuoden 2018 osalta marraskuisen kotihoidon laskenta-aineiston tietoihin. Hilmon kotihoidon tiedonkeruu korvasi erillisen kotihoidon laskennan, jonka jälkeen myös kotihoidon indikaattorit on tuotettu Hilmon kotihoidon aineistosta.
Kotihoidon tietoja Sotkanetissä

Lisätietoja

sähköposti: avohilmo(at)thl.fi