Lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut

Lapsen ja nuoren kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluita ovat muun muassa

  • kasvatus- ja perheneuvolan palvelut
  • lapsen lyhytaikainen kuntouttava hoito avohuollon sijoituksena
  • oppimista edistävä tuki ja ohjaus esimerkiksi koulupsykologien ja -kuraattoreiden palveluilla
  • erilaiset terapiat ja psykiatrinen hoito
  • lasten ja nuorten päihde- ja huumehoitopalvelut

Oppimista edistävää tukea ja ohjausta on myös hyvin toimiva oppilashuolto, jota toteutetaan moniammatillisesti ja eri tahojen yhteistyönä.
Opiskeluhuolto

Lastensuojelullista kuntoutusta psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa oleville lapsiperheille järjestetään erilaisissa laitoksissa.
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Lasten ja nuorten päihde- ja huumehoitopalvelut ovat usein katkaisuhoito- tai laitoskuntoutustyyppisiä, jotta irrottautuminen päihteiden käytöstä onnistuisi. Osa laitoksista on tarkoitettu pelkästään lastensuojelun sijaishuollossa oleville lapsille. Lapsen huostaanottoon ja sijaishuoltoon voidaan turvautua vain, jos huostaanoton edellytykset täyttyvät.  
Huostaanotto

Avohuollon palveluja tarjoavat muun muassa Nuorisoasemat. Nuorisoasemien palvelut on tarkoitettu nuorille, jotka ovat huolissaan omasta tai läheistensä päihteiden käytöstä. Palveluja voivat käyttää myös nuorten vanhemmat ja muut läheiset. Apua voi hakea päihteiden käytön aiheuttamien ongelmien lisäksi myös peliongelmaan tai liialliseen ajankäyttöön netissä. Nuorisoasemat ovat yleensä A-Klinikkasäätiön tai hyvinvointialueen järjestämää palvelua.
Lisätietoa (A-klinikkasäätiö)

Hyvinvointialueen terveydenhuollon toimintayksikön on lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa annettava asiantuntija-apua. Lisäksi terveydenhuollon viranomaisten on tarvittaessa järjestettävä lapsen tutkimus sekä hoito- ja terapiapalveluja lapselle. Lasten tarvitsemat seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn selvittämiseen liittyvät palvelut tulee järjestää kiireellisinä.
Pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö

anna palautetta lastensuojelun käsikirjasta