Prisutveckling för alkoholdrycker 2017

Priserna på alkoholdrycker steg lite

År 2017 steg alkoholdryckernas reala priser med 0,7 procent jämfört med föregående år. I serveringskonsumtionen steg priserna med 1,5 procent. I detaljhandelskonsumtionen sjönk priserna med 0,5 procent jämfört med 2016.

Alkoholdryckernas reala priser i detaljhandels- och serveringskonsumtionen sjönk tillsammans från och med sänkningen av alkoholskatten 2004 fram till 2007. Serveringskonsumtionens reala priser var 22,3 procent högre 2017 jämfört med 2003. I detaljhandelskonsumtionen var priserna 2017 fortfarande 7,6 procent lägre än 2003.

Ladda ner hela statistikrapporten

Diagram om statistik.
Realprisindex för konsumtion, serveringskonsumtion och detaljhandelskonsumtion av alkoholdrycker 2000–2017 (2000=100).

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om hur priserna på alkoholdrycker som köps av konsumenter utvecklas på riksnivå. Prisuppgifterna om alkoholdrycker rapporteras indelade enligt försäljning för servering och detaljhandel samt specificerat per varugrupp. Alla prisuppgifter anges i indexform (år 2000=100).

Statistiken över prisindex för alkoholdrycker utkommer varje år i juni året efter statistikföringsåret.

Källa

Alkoholijuomien hintakehitys 2017
Prisutveckling för alkoholdrycker 2017
Alcoholic beverange price trends 2017

Statistikrapport 30/2018, 29.8.2018.
Finlands officiella statistik, Prisindex för alkoholdrycker. THL. SVT-logo

Ytterligare information

Marke Jääskeläinen
tel. 029 524 7654
e-post: [email protected]