Engångs- och intermittent kateterisering av urinblåsan

Engångs- och intermittent katetrisering är primära alternativ vid svårigheter med att tömma urinblåsan. Om möjligt konstateras residualurin med ultraljud före engångskatetriseringen.

På denna sida ges anvisningar om hur urinblåsan katetriseras

Engångskatetrisering av urinblåsan på sjukhus

Välj en kateter med så liten diameter som möjligt, för en vuxen storlek Ch 12-14. Katetrar för män är längre än motsvarande katetrar för kvinnor. 

Den vanligaste katetermodellen är en hydrofil kateter med rak och rundad spets, på vilken sterilt vatten eller natriumklorid spolvätska används som glidmedel. Användningen av specialkatetrar kräver separata anvisningar.

Utrustning och handhygien

Desinficera händerna och samla ihop följande katetriseringsutrustning på en nyligen rengjord yta, till exempel ett instrumentbord eller en instrumentbricka:

 • En hydrofil engångskateter 
 • Sterilt vatten eller natriumklorid spolvätska som glidmedel enligt tillverkarens rekommendation om vätskan inte ingår i kateterförpackningen
 • Vid behov enskilt förpackade sprutor med bedövningsgel utöver glidmedlet i vätskeform. Om bedövningsmedlet är kontraindicerat, välj glidmedel enligt tillverkarens anvisningar.
 • Fabriksrena eller sterila skyddshandskar
 • En fabriksren tvättkopp och kompresser eller ett färdigt tvättset
 • Sterilt vatten eller natriumklorid spolvätska som tvättlösning
 • Ett sterilt instrument för införsel av katetern i blåsan
 • En ren urinbehållare eller urinpåse för engångsbruk
 • Ett bäddskydd  för katetrisering på sängen

Tvätt och kateterberedning

 • Desinficera händerna, förbered utrustningen och placera den inom räckhåll.  
 • Lägg till vätska över hela kateterns längd medan katetern fortfarande är i förpackningen. Låt verka i minst 30 sekunder.
 • Placera bäddskyddet under patientens nedre del och lår. Placera tvättkopp eller setet mellan patientens ben. Desinficera händerna och klä på dig skyddshandskar.
 • Ta ett fast grepp om penisen eller blygdläpparna och försök hålla det under hela åtgärden.
 • Tvätta patienten och byt ut kompressen efter varje drag.
  • För tillbaka förhuden hos män. Rengör först ollonet och därefter urinrörets öppning.
  • Håll isär blygdläpparna hos kvinnor för att se urinrörets öppning. Rengör det genom att torka nedåt.
 • Observera att skyddshandskarna är kontaminerade efter tvätten.

Kateterplacering och handhygien

 • Ta ett sterilt instrument och greppa katetern med det. För försiktigt katetern via urinröret till blåsan utan att kontaminera något. Att sträcka på penisen mot patientens navel rätar ut urinröret och underlättar katetriseringen. När urin rinner ut ur katetern är den i blåsan.
 • Koppla urinpåsen för engångsbruk till katetern eller använd en urinbehållare.
 • Håll i katetern tills det inte längre kommer ut urin och ta försiktigt ut katetern. På män förs förhuden tillbaka på plats för att undvika stas.  
 • Samla katetriseringsutrustningen i en avfallspåse, sätt instrumentet i kärl för rengöring, ta av dig skyddshandskarna och desinficera händerna.
 • Kassera urinpåsen enligt lokala anvisningar.

Dokumentation

Dokumentera i patientuppgifterna

 • orsaken till engångskatetriseringen
 • datum
 • urinmängden
 • storleken och modellen av katetern som använts.

Engångskatetrisering av urinblåsan vid en enhet för vård och omsorg dygnet runt samt inom hemsjukvården

Välj en kateter med så liten diameter som möjligt, för en vuxen storlek Ch 12-14. Katetrar för män som används vid engångskatetrisering är längre än motsvarande katetrar för kvinnor.

Den vanligaste katetermodellen är en hydrofil kateter med rak och rundad spets, på vilken sterilt vatten, natriumklorid spolvätska eller vattenledningsvatten används som glidmedel. Användningen av specialkatetrar kräver separata anvisningar.

Utrustning och handhygien

Desinficera händerna och samla ihop följande kateteriseringsutrustning på en nyligen rengjord yta:

 • En hydrofil engångskateter
 • Tillverkarens rekommenderade glidmedel, om det inte ingår i förpackningen
 • Vid behov enskilt förpackade sprutor med bedövningsgel utöver glidmedlet i vätskeform. Om bedövningsmedlet är kontraindicerat, välj glidmedel enligt tillverkarens anvisningar.
 • Fabriksrena eller sterila skyddshandskar
 • En fabriksren tvättkopp och kompresser eller ett färdigt tvättset
 • Sterilt vatten, natriumklorid spolvätska eller vattenledningsvatten som tvättlösning
 • Ett sterilt instrument för katetrisering av blåsan, om förpackningen inte innehåller en applikator eller hygienskydd. Vid katetrisering av kvinnor kan du också använda kopplingsstycket i ändan av katetern.
 • En ren urinbehållare eller urinpåse för engångsbruk
 • Ett bäddskydd för kateterisering i sängen  

Tvätt och kateterberedning

 • Desinficera händerna, förbered utrustningen och placera den inom räckhåll.  
 • Lägg till vätska över hela kateterns längd medan katetern fortfarande är i förpackningen. Låt verka i minst 30 sekunder.
 • Placera bäddskyddet under patientens nedre del och lår. Placera tvättkopp eller tvättset mellan patientens ben. Desinficera händerna och byt ut till ta på dig skyddshandskar.
 • Ta ett fast grepp om penisen eller blygdläpparna och försök hålla det under hela åtgärden.
 • Tvätta patienten och byt ut kompressen efter varje drag.
  • För tillbaka förhuden hos män. Rengör först ollonet och därefter urinrörets öppning.
  • Håll isär blygdläpparna hos kvinnor för att se urinrörets öppning. Rengör det genom att torka nedåt.  
 • Observera att skyddshandskarna är kontaminerade efter tvätten.

Kateterplacering och handhygien

 • För katetern försiktigt och aseptiskt i blåsan. Hantera katetern med ett sterilt instrument eller eventuellt via applikatorn, hygienskyddet eller kopplingsstycket.  
 • Undvik att röra vid katetern under katetriseringen och se till att katetern inte berör hud eller omgivningen. Att sträcka på penisen mot patientens navel rätar ut urinröret och underlättar katetriseringen. När urin kommer ut ur katetern är den i blåsan.
 • Koppla urinpåsen för engångsbruk till katetern eller använd en urinbehållare.
 • Håll i katetern tills det inte längre kommer ut urin och ta försiktigt ut katetern. På män förs förhuden tillbaka på plats för att undvika stas.  
 • Samla katetriseringsutrustningen i en avfallspåse, sätt instrumentet i kärl för rengöring, ta av dig skyddshandskarna och desinficera händerna.
 • Kassera den eventuella urinpåsen enligt lokala anvisningar.

Dokumentation

Dokumentera i vårduppgifterna

 • orsaken till engångskatetriseringen
 • datum
 • urinmängden
 • storleken och modellen av katetern som använts.