Intramuskulär vaccination av vuxna

På denna sida finns en videosnutt och anvisningar med bilder för intramuskulär (IM) vaccination av vuxna i överarmen.

Läs också: Rätt plats för injicering och val av nål då vaccinationen ges i deltamuskeln

Anvisningar med bilder

Vaccinationsteknik

Vaccin som ges intramuskulärt ska injiceras inom det område som markerats på bilden.  

Vaccinationsteknik

Lyft och kläm ihop muskeln i överarmen. Om muskeln är täckt med stora mängder fettvävnad, sträck då huden med hjälp av tummen och pekfingret.

Vaccinationsteknik

Stick kanylen snabbt igenom huden i 60–90 graders vinkel. Stick kanylen tillräckligt djupt in i muskeln.  

Stöd sprutan med andra handen så att den hålls på plats under hela vaccinationen.

Vaccinationsteknik

Det är inte nödvändigt att aspirera. Om det vid injicering innan du trycker på kolven stiger upp blod i sprutan, tag bort sprutan och nålen från vävnaden. Byt ut nålen mot en ny och fäst den vid sprutan och injicera därefter på nytt

Vaccinationsteknik

Injicera vaccinet långsamt i muskeln så att vaccinationen orsakar så lite smärta som möjligt.

Vaccinationsteknik

Dra ut kanylen ur vävnaden och tryck därefter en ren kompress mot injektionsstället i några sekunder.

Observera:

Efter vaccinationen är det bra att vara förberedd på lokala reaktioner i den vaccinerade kroppsdelen. Alla får inte lokala reaktioner, men berätta om dem på förhand så att symtomen inte kommer som en överraskning. Ge anvisningar för behandling av smärta och lokala symtom. Lokala symtom går vanligen över inom några dagar eller en vecka.
Läs mer om lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen