Resultaten: Sjukskötarens erfarenheter om informationssystem

Med enkäten följer sjukskötarens erfarenheter av informationssystemens funktion, effekter, deltagande i utvecklingen av informationssystemens och utbildning.

Enkäten om informationssystem för sjukskötarens genomfördes våren 2023 ungefär tre månader efter välfärdsområdena hade börjat sin verksamhet. Välfärdsområde är självstyrande offentligt samfund som ansvarar för ordnandet av offentligt finansierad social- och hälsovård och för ordnandet av räddningsväsendet inom sitt eget verksamhetsområde. Elektronisk enkäten skickades till sjukskötarens via Tehy och Suomen Sairaanhoitajat. 

Sjukskötarens inom den offentliga och privata social- och hälsovården har svarat på enkäten. Svaranden har rapporterat inom vilket välfärdsområde ens huvudsakliga arbetsplats är geografiskt belägen. Resultaten kan också begränsas separat efter arbetsgivarsektor till offentlig, privat eller socialvård.

Med sammanfattningarna och i databaskuben kan man också begränsa val till exempel enligt det patient- eller kundinformationssystem som svaranden i regel använder. 

  • Sammanfattningarna är färdiga sammanställningar av de centrala uppgifterna inom ämnesområdet.
  • Kuben ger möjlighet till en mångsidigare granskning av uppgifterna.

Bruksanvisningar för databasrapporter 

Sammanfattningarna

Kuben

Se alla resultaten från kuben

Alla resultaten 

Ytterligare information

Tuulikki Vehko 
Forskningschef 
[email protected]