Servicehandledning

 På läkarmottagningen

Servicehandledning stödjer servicens effekter och främjar klientens hälsa och välbefinnande. Servicehandledning är individinriktat arbete där servicehandledaren

  • gör en övergripande kartläggning av klientens situation 
  • tar ansvar för klientens servicehelhet
  • tillsammans med klienten sköter om planeringen, anskaffningen och samordningen av de tjänster som klienten behöver
  • övervakar att klientens ärenden framskrider enligt planen. 

Servicehandledning är viktig speciellt i olika förändrings- och övergångsskeden i livet och till nytta särskilt när klienten har ett långvarigt och mångdimensionellt servicebehov. Hos personer som har flyttat till Finland kan sådana förändringsskeden vara till exempel när de kommer till Finland och de inledande skedena av integrationen. Särskilt personer som har varit med om svåra upplevelser och som behöver många olika slags tjänster och stöd har nytta av servicehandledning och nätverksbaserade arbetssätt. 

Servicehandledning är ett koordinerande arbete genom vilket man främjar samarbete mellan olika organisationer och förvaltningsområden. 

Kultursensitiv servicehandledning

I servicehandledningen är det viktigt att beakta klientens bakgrund, språk och kultur. Servicesystemet är främmande för många. Det kan också vara svårt att identifiera sitt eget servicebehov. Vid behov behöver klienten praktisk vägledning för att hitta olika tjänster och till exempel boka tider. 

Det är viktigt att identifiera grupper, såsom äldre personer, personer med funktionsnedsättning och barn, som riskerar att lämnas utanför servicen. Tillgången till tjänster enligt behov främjas genom tätt samarbete mellan olika yrkesutbildade personer och genom att beakta hela familjen i servicehandledningen. 

Klientens möjligheter att sköta om sitt eget välbefinnande ska stödjas med metoder som lämpar sig för klienten och om möjligt på ett språk som klienten behärskar. Om ett gemensamt språk saknas ska arbetet ske med hjälp av tolk. 

Servicehandledning erbjuds överallt

Alla yrkesutbildade personer inom klientarbete ger servicehandledning när de vägleder klienterna vidare till de tjänster som han eller hon behöver. Utöver egentlig servicehandledning främjas klientens ärendeskötsel av bland annat:

  • tidsbokningstjänster på klientens eget modersmål
  • material och videor på olika språk på tjänsteproducentens webbplats
  • samarbete mellan olika organisationer
  • lättillgängliga väglednings- och rådgivningstjänster av olika slag.

Ju tydligare information det finns om de tjänster som erbjuds, desto mindre är behovet av tyngre servicehandledning. Men man måste ändå alltid erbjuda servicehandledning till personer som behöver den. 

För invandrare som flyttar till landet ska stöd för integrationen alltid erbjudas i det inledande skedet. Myndigheterna har till uppgift att ge information om sina egna ansvarsområden och vid behov hänvisa klienterna till tjänster hos andra myndigheter.