Nelosrokote lapsille (DTaP-IPV)

Rokote suojaa kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä ja poliolta.

Tällä sivulla

Kenelle nelosrokote annetaan?

Rokote annetaan kansallisen rokotusohjelman osana 4-vuotiaille lapsille, jotka ovat saaneet perusrokotussarjan.

Rokotetta voidaan käyttää myös puutteellisesti rokotettujen täydennysrokotuksiin THL:n ohjeiden mukaisesti 14 vuoden ikään asti.

Tapaturmatilanteessa rokotussuojaa voidaan tehostaa tarvittaessa nelosrokotteella. 

Kansallisen rokotusohjelman nelosrokotetta saa käyttää vain rokotusohjelman mukaisiin rokotuksiin. Näin varmistetaan, että rokotetta riittää oikeille kohderyhmille. Näitä ovat kaikki 4-vuotiaat ja ne 1,5–13-vuotiaat, joiden rokotussuojaa täydennetään THL:n ohjeiden mukaisesti. 

Nelosrokotetta ei tule käyttää 14 vuotta täyttäneiden tai aikuisten täydennysrokotuksiin

Mitä rokotetta käytetään ja mitä se sisältää?

Kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään Tetravac-rokotetta. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia.

 • Vaikuttavana aineena rokotteessa on
  • kurkkumätä- jäykkäkouristus- ja hinkuyskäbakteerien toksoideja eli bakteerien tuottamien myrkkyjen vaarattomiksi tehtyjä muotoja 
  • hinkuyskäbakteerin pintarakenteita
  • kolmea eri kantaa olevia tapettuja kokonaisia polioviruksia.
 • Tehosteaineena on alumiiniyhdiste.
 • Apuaineina on sokeria, suoloja, aminohappoja, vitamiineja ja puhdistettua vettä.
 • Rokote sisältää pienen määrän fenoksietanolia säilöntäaineena.
 • Rokotteessa on erittäin pieniä jäämiä formaldehydiä.

Tetravac-rokotteen koostumus (Lääkeinfo.fi)

Katso rokotepakkauksesta tarkemmat ohjeet rokotteen käyttövalmiiksi saattamisesta. 

Annostus ja aikataulu

Rokoteannos on 0,5 ml. Kansallisessa rokotusohjelmassa rokotetta annetaan 4 vuoden iässä yksi annos.

Huomioitavaa:

 • Kansallisen rokotusohjelman Tetravac-rokotetta saa antaa vain 4-vuotiaille ja niille  1,5–13-vuotiaille, joiden rokotussuojaa täydennetään THL:n ohjeiden mukaisesti. Tetravacia ei tule käyttää 14 vuotta täyttäneiden tai aikuisten täydennysrokotuksiin.
 • Jos perusrokotukset ovat myöhästyneet, viimeisen DTaP-IPV-HiB-rokotteen ja DTaP-IPV-rokotteen välillä on pidettävä 2 vuotta.
 • Jos alle 5-vuotiaan lapsen Hib-rokotuksissa on puutteita, voidaan DTaP-IPV-rokotteen sijaan käyttää DTaP-IPV-HiB-rokotetta.
 • Jos DTaP-IPV-rokotetta annetaan perusrokotteena, käytetään aikataulua 0, 2 ja 6kk.

Nopeutettu rokotusohjelma ja poikkeamat

Rokotusohjeet

Rokote annetaan lihaksensisäisesti (IM) joko olkavarren hartialihakseen tai reiden yläulkoneljännekseen. Rokotetta ei saa antaa pakaraan.

Samanaikainen ja perättäinen rokottaminen eri rokotteilla (Rokottamisen tärkeimmät muistisäännöt)

Mitkä ovat rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet?

Rokote antaa suojan neljää eri taudinaiheuttajaa vastaan. Siksi sitä ei saa perusteettomasti jättää antamatta. Jos epäillään vasta-aihetta, joka estäisi rokottamisen, on syytä konsultoida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusturvallisuuslääkäriä.

Jokainen tarvitsee suojan hengenvaarallista jäykkäkouristusta vastaan. Jäykkäkouristusosion sisältävä nelosrokote pyritään siis aina antamaan, vaikka aiemmin annetusta samanlaisia osioita sisältävästä rokotteesta olisi tullut oireita, jotka muiden rokotteiden kyseessä ollessa saattaisivat estää jatkorokotukset.

Siirrä rokotusta, jos rokotettavalla on

 • kuumetta tai kuumeinen infektio
 • selvittelyvaiheessa oleva kouristustauti tai muu etenevä neurologinen tila.

Mitä hyötyjä nelosrokotteella on?

Rokote tehostaa pikkulapsille annettua viitosrokotteen synnyttämää suojaa. Tehosteen avulla suoja on pitkäkestoisempi kuin ilman tehostetta.

Aiemmin täysin rokottamattomille tai puutteellisesti rokotetuille nelosrokote antaa suojaa neljältä eri taudilta: kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä ja poliolta.

Jäykkäkouristus ei tartu ihmisestä toiseen, joten muiden rokottaminen ei suojaa lasta jäykkäkouristukselta lainkaan. Rokote ei ehkäise tartuntaa, mutta se auttaa elimistöä puolustautumaan jäykkäkouristusbakteerin erittämää myrkkyä vastaan. Nelosrokote suojaa lasta henkeä uhkaavalta jäykkäkouristukselta.

Rokotusten lisäksi jäykkäkouristuksen ehkäisyssä oleellista on huolehtia haavojen hyvästä hoidosta.

Rokote ei ehkäise kurkkumädän tarttumista, mutta se ehkäisee erinomaisesti vakavan taudinkuvan. Rokote auttaa elimistöä puolustautumaan kurkkumätäbakteerin erittämää myrkkyä vastaan. Ennen rokotuksia kurkkumätä oli merkittävä lapsikuolleisuuden aiheuttaja.
Mikä on kurkkumätä?

Rokote antaa suojaa herkästi tarttuvaa hinkuyskää vastaan. Samalla lasta suojataan hinkuyskään liittyviltä jälkitaudeilta ja komplikaatioilta.

Tämän ikäisten lasten rokottaminen suojaa myös heidän pienempiä sisaruksiaan, etenkin imeväisikäisiä, joiden oman rokotussuojan rakentaminen on vielä kesken. 

Kattavien rokotusten ansiosta laajoja hinkuyskäepidemioita ei enää esiinny Suomessa. Hinkuyskäsuoja heikkenee kuitenkin noin viidessä vuodessa, joten paikalliset epidemiat ovat mahdollisia. 
Mikä on hinkuyskä?

Poliosuoja on tarpeellinen erityisesti matkustettaessa polion epideemisille alueille, mutta matkailun ja maahanmuuton lisääntymisen myötä myös Suomessa voi olla mahdollisuus poliotartuntaan. 

Rokote ehkäisee tehokkaasti polioviruksen aiheuttaman vakavimmat muodot, joita ovat raajojen lihasten halvaantuminen ja hengityslihasten halvaus. 
Mikä on polio?

Mitä haittoja nelosrokotteella voi olla?

Tavallisimpia haittoja ovat paikallisreaktiot, kuume, päänsärky ja ärtyneisyys. Myös imusolmukkeet voivat suurentua.

Pistosalueen punoitus, kuumotus, turvotus, kipu tai ihottumaoireet ilmenevät yleensä parin vuorokauden sisällä rokottamisesta.  

Paikallisreaktioiden ilmaantumiseen vaikuttaa aikaisempien samoja rokoteosioita (D, T tai aP) sisältävien rokoteannosten määrä. Siksi paikalliset oireet ovat hyvin yleisiä nelosrokotuksen (DTaP-IPV) jälkeen. Laajoja paikallisreaktioita esiintyy 13–25 prosentilla.

Jos nelosrokote annetaan alaraajaan, voi siitä joskus seurata, että lapsi ei varaa jalalle, ei halua kävellä tai ontuu. Näiden ohimenevien oireiden arvellaan johtuvan rokotteen aiheuttamasta paikallisesta kivusta.

Paikallis- ja yleisoireet tai imusolmukkeiden suurentumien eivät estä jatkorokotuksia. Paikallis- ja yleisoireita voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeillä (ibuprofeeni, naprokseeni tai parasetamoli).

Pistosalueen steriili absessi ja vakavat haittavaikutukset kuten anafylaktinen reaktio ovat hyvin harvinaisia.

Haittavaikutukset rokotuksista

Nelosrokotteen historia rokotusohjelmassa

Nelosrokote on otettu käyttöön Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa vuonna 2005, kun kansallista rokotusohjelmaa uudistettiin.  Sitä ennen pikkulasten rokottamiseen käytettiin Kansanterveyslaitoksen valmistamaa Kolmoisrokotetta (DTwP) sekä erillistä poliorokotetta.

Milloin eri rokotukset ovat alkaneet Suomessa?

Tässä osiossa:

NEUVOLAIKÄISEN ROKOTUSOPAS

Neuvolaikäisen rokotusopas

Neuvolaikäisen rokotusopas (pdf 2,8 Mt)

Oppaassa kerrotaan pikkulasten rokotusohjelmasta, taudeista, joita rokotuksilla ehkäistään, rokotteista, niiden vaikutuksista, koostumuksesta ja rokotusaikatauluista.