Jäykkäkouristuksen ehkäisy tapaturmatilanteissa

Jäykkäkouristusta eli tetanusta aiheuttavaa bakteeria esiintyy runsaana maaperässä ja eläinten suolen normaalifloorassa. Jäykkäkouristustauti on vakava, hengenvaarallinen yleisinfektio, jossa bakteeri erittää hermomyrkkyä ja aiheuttaa siten voimakkaita kouristuksia. Sitä ehkäistään rokotuksilla ja likaisten haavojen hyvällä hoidolla. 
Mikä on jäykkäkouristus?

Tällä sivulla

Jäykkäkouristus on tärkeää tunnistaa varhain

Jäykkäkouristuksen riski on syytä muistaa esimerkiksi, jos henkilö tulee vastaanotolle näyttämään vanhaa tulehtunutta haavaa.

Erityisen suuri jäykkäkouristusriski liittyy

 • haavoihin ja palovammoihin, jotka vaativat kirurgista korjausta tai joissa on merkittävästi kuollutta kudosta
 • likaisiin, erityisesti mullalla, ulosteilla tai hiekalla tahraantuneisiin haavoihin 
 • puremahaavoihin
 • likaisiin pistohaavoihin
 • avomurtumiin 
 • paleltumiin.    

Tapaturmatilanteessa hoitava lääkäri arvioi aina jäykkäkouristusriskin ja muun muassa sen, tarvitaanko vasta-ainetta eli tetanusimmunoglobuliinia.

Koska jäykkäkouristus on hengenvaarallinen tauti, on erityisen tärkeää, että mahdollisesti puutteellinen rokotussuoja täydennetään asianmukaisesti. 

 • Anna rokotetulle tai hänen huoltajalleen selkeät ohjeet rokotuksista. 
 • Jos kyseessä on rokotussarja, rokotettavan on tärkeää tietää, milloin hänelle annetaan seuraava rokotus.  
 • Muista myös mainita, että tehosterokotteen tai rokotussarjan jälkeen tetanusrokotuksia jatketaan rokotusohjelman mukaisesti.

Jos henkilöllä on voimakkaasti vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkehoito, suoja voi jäädä heikommaksi. Konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä tai immunologia mahdollisten lisätehosteiden tarpeellisuudesta.

Haava, jossa jäykkäkouristusriski arvioidaan erityisen suureksi

Jos henkilö on saanut 3 jäykkäkouristukselta suojaavaa rokotusta tai enemmän

Rokotustarve: dT- tai dtap-rokoteannos 0,5 ml IM

 • rokota, jos aikuisen edellisestä rokotuksesta on yli 10 vuotta
 • rokotusta ei tarvita, jos aikuisen edellisestä rokotuksesta on alle 10 vuotta.

Lasten rokotussuoja on kunnossa, jos he ovat saaneet rokotukset rokotusohjelman mukaisesti. 

Katso ohjeet alle 12 kuukauden ikäisten lasten suojasta.

Jos riski on erittäin suuri, saattaa olla tarpeen myös harkita tetanusimmunoglobuliinia. Päätöksen tästä, samoin kuin mikrobilääkkeen tarpeesta, tekee hoitava lääkäri. 

Yli 1-vuotias, jonka suoja on puutteellinen – vähemmän kuin 3 jäykkäkouristukselta suojaavaa rokotusta 

Puutteellinen suoja tarkoittaa, että henkilö on rokottamaton, rokotussarja on jäänyt kesken tai rokoteannosten lukumäärä on epäselvä. 

Kokonaan rokottamattoman nopeutettu perusrokotussarja sisältää kolme iänmukaista jäykkäkouristukselta suojaavaa rokotusta kuukausina 0, 2 ja 6. Kesken jäänyt rokotussarja jatketaan loppuun siitä, mihin on jääty.

 • 12–23 kk ikäisenä aloitettu rokotussarja sisältää kaksi viitosrokotetta (DTaP-IPV-Hib) ja kolmantena annoksena annetaan nelosrokote (DTaP-IPV)
 • 2–4-vuotiaana aloitettu rokotussarja sisältää yhden viitosrokotteen ja sen jälkeen kaksi nelosrokotetta
 • 5–13-vuotiaana aloitettu rokotussarja sisältää kolme nelosrokotetta
 • 14 vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman henkilön  rokotussarja sisältää kolme dT-rokotetta

Jos jäykkäkouristuksen riski arvioidaan erittäin suureksi, annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä lisäksi tetanusimmunoglobuliinia 250 KY lihaksen sisäisesti. Immunoglobuliini injektoidaan eri ruiskuilla toiselle puolelle kehoa erillisen ohjeen mukaan.

 • Immunoglobuliini annetaan valmisteyhteenvedon ohjeen mukaisesti. Erityistilanteissa annos voidaan nostaa 500 KY:ön. 
 • Anna yksi ylimääräinen rokoteannos yhden kuukauden kuluttua profylaksian aloituksesta. Käytä samaa rokotetta kuin millä aloitit tai jatkoit rokotussarjan. 
 • Tällöin rokotussarja annetaan kuukausina 0, 1 (ylimääräinen annos), 3 ja 7.

Esimerkki:

Henkilö ei ole aiemmin saanut tetanusrokotuksia ja saa immunoglobuliinin

 • anna ensimmäinen rokotus ja tetanusimmunoglobuliini yhtä aikaa
 • anna toinen rokotus eli ylimääräinen annos kuukauden kuluttua immunoglobuliinista 
 • anna kolmas rokotus 2 kuukauden kuluttua edellisestä eli 3 kuukauden päästä  nopeutetun rokotussarjan aloituksesta
 • anna neljäs rokotus 4 kuukauden kuluttua edellisestä eli 7 kuukauden päästä nopeutetun rokotussarjan aloituksesta

Alle 12 kuukauden ikäisen suoja tapaturmatilanteissa, jossa jäykkäkouristusriski arvioidaan erittäin suureksi

Jäykkäkouristusrokotteen perussarjan kolme annosta saadaan Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa osana viitosrokotetta 3, 5 ja 12 kuukauden iässä. 

Alle 3 kuukauden ikäinen, joka ei vielä ole saanut yhtään jäykkäkouristusrokotetta

 • Alle 6 viikon ikäinen
  • Äidin vasta-aineet suojaavat vielä, jos äiti on saanut viimeisimmän tehosterokotteen viimeistään 10 vuotta sitten.
  • Jos äidin tetanussuoja on puutteellinen, anna lapselle tetanusimmunoglobuliini. 
  • Rokotuksia ei anneta vielä tässä iässä.
 • 6–12 viikon ikäinen
  • Anna sekä tetanusimmunoglobuliini että viitosrokote (DTaP-IPV-Hib), koska äidin vasta-aineet eivät enää takaa riittävää suojaa.
  • Seuraavat viitosrokoteannokset annetaan 1 ja 3 kuukauden kuluttua tapaturmasta sekä 12 kuukauden iässä. Immunoglobuliini voi häiritä rokotevastetta ja tämän vuoksi annetaan yksi ylimääräinen rokoteannos.

3–4 kuukauden ikäinen, joka on aiemmin saanut yhden jäykkäkouristusrokotteen

 • Yksi rokoteannos ei tuo riittävää suojaa.
 • Jos edellisestä rokotteesta on kulunut alle kuukausi, anna pelkkä immunoglobuliini. 
  • Rokotusohjelma jatkuu myöhemmin normaaliin tapaan.
 • Jos edellisestä rokotteesta on kulunut vähintään kuukausi, anna sekä viitosrokote (DTaP-IPV-Hib) että immunoglobuliini.
  • Seuraavat rokoteannokset annetaan kuukauden kuluttua ja 12 kuukauden iässä. Immunoglobuliini voi häiritä rokotevastetta ja tämän vuoksi annetaan yksi ylimääräinen rokoteannos.

5–12 kuukauden ikäinen, joka on aiemmin saanut kaksi jäykkäkouristusrokotetta

 • Ei tarvetta rokotteelle tai tetanusimmunoglobuliinille. Rokotusohjelman kaksi ensimmäistä annosta antavat riittävän suojan 12 kuukauden ikään saakka, jolloin annetaan perussarjan kolmas annos.

Puhdas haava, jossa jäykkäkouristusriski on pieni

Jos henkilö on saanut 3 jäykkäkouristukselta suojaavaa rokotusta tai enemmän

 • Anna tehoste, jos edellisestä rokotuksesta on yli 20 vuotta tai 65 vuotta täyttäneellä yli 10 vuotta.
 • Rokotusta ei tarvita, jos edellisestä rokotuksesta on alle 20 vuotta tai 65 vuotta täyttäneillä alle 10 vuotta.

Jos suoja on puutteellinen – vähemmän kuin 3 jäykkäkouristukselta suojaavaa rokotusta

Alle 12 kuukauden ikäinen, jolla puhdas haava, tarvitsee vain rokotusohjelman mukaiset rokotukset iänmukaisesti. 

Yli 1-vuotiaan suojaa on tarpeen täydentää, jos hän on rokottamaton tai hänen perusrokotussarja on jäänyt kesken tai rokotusanamneesi on epäselvä. 

Rokotustarve: Täydennä perussarja iänmukaisella jäykkäkouristukselta suojaavalla rokotteella mukaillen nopeutettua aikataulua 0, 2 ja 6 kk. Rokotus annetaan tällöin lähinnä vastaisuuden varalle. Kesken jäänyt rokotussarja jatketaan loppuun siitä, mihin on jääty.

 • 12–23 kk ikäisenä aloitettu rokotussarja sisältää kaksi viitosrokotetta (DTaP-IPV-Hib) ja kolmantena annoksena nelosrokotteen (DTaP-IPV)
 • 2–4-vuotiaana aloitettu rokotussarja sisältää yhden viitosrokotteen ja sitten kaksi nelosrokotetta 
 • 5–13-vuotiaana aloitettu rokotussarja sisältää kolme nelosrokotetta
 • 14 vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman henkilön rokotussarja sisältää  kolme dT-rokotetta

Tässä osiossa