Koronarokotukset lapsille ja nuorille

Päivitetty 29.11.2023 mitä rokotteita käytetään 

THL suosittelee  koronavirusrokotusta kaikille 12–17-vuotiaille lapsille ja nuorille 
12–17-vuotiaiden lasten ja nuorten koronarokotukset 

Suosittelemme tarjoamaan koronavirusrokotusta myös niille 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisille riskiryhmiin kuuluville lapsille, jotka yksilöllisen arvion perusteella voivat hyötyä rokotuksesta. 
6 kuukauden – 11 vuoden ikäisten lasten koronarokotukset

Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton. 

Tällä sivulla: 

Mitä rokotteita lapsille ja nuorille tarjotaan?

12–17-vuotiaille tarjotaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty XBB.1.5-varianttirokotetta ja Novavaxin Nuvaxovid-rokotetta. 

5–11-vuotiaille tarjotaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty XBB.1.5 10 mikrogrammaa/annos -koronarokotetta
Comirnaty 10 mikrogrammaa/annos -varianttirokote 

6 kuukauden – 4 vuoden ikäisille tarjotaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty XBB 1.5 3 mikrogrammaa/annos -koronarokotetta
Comirnaty 3 mikrogrammaa/annos -varianttirokote 

Kuinka monta annosta perusrokotussarjaan kuuluu?

5 vuotta täyttäneillä perusrokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. Suositeltu annosväli on 6–12 viikkoa. 

Voimakkaasti immuunipuutteisilla sarjaan kuuluu kolmas annos, jota suositellaan aikaisintaan 2 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

6 kuukauden – 4 vuoden ikäisillä perusrokotussarjaan kuuluu kolme annosta. Suosittelemme, että toinen annos annetaan 6–12 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen ja kolmas annos vähintään 3 kuukautta toisesta annoksesta.

Sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta.

Rokottaminen, kun lapsi täyttää kesken rokotussarjan 5 tai 12 vuotta

Jos rokotettava on 4-vuotias saadessaan ensimmäisen tai toisen annoksen, hänelle annetaan 6 kuukauden – 4 vuoden ikäisille tarkoitettua valmistetta. Valmisteyhteenvedon mukaan hänelle annetaan rokotesarja loppuun samalla 6 kuukauden – 4 vuoden ikäisille tarkoitetulla 3 mikrogramman rokotevalmisteella, vaikka lapsi täyttäisi 5 vuotta rokotesarjan eri annosten välillä.

Jos rokotettava on ensimmäisen annoksen saadessaan 11-vuotias, annetaan ensimmäisenä annoksena 5–11-vuotiaille tarkoitettua valmistetta. Jos hän täyttää ensimmäisen ja toisen annoksen välillä 12 vuotta, annetaan toisena annoksena 12 vuotta täyttäneille tarkoitettua valmistetta.

Tehosteannokset lapsille ja nuorille

Euroopan komissio on hyväksynyt Comirnaty varianttivalmisteiden sekä Nuvaxovid-rokotteen käytön tehosteannoksina 12–17-vuotiaille. 

Suosittelemme perussarjan jälkeistä tehosteannosta eli kolmatta annosta riskiryhmään kuuluville 12–17-vuotiaille.

Kolmas annos voidaan antaa myös muille 12–17-vuotiaille, jos se on tarpeen erityisestä syystä.

THL ei suosittele alle 12-vuotiaille tehosteannoksia, sillä perussarjan tuoma suoja heillä on hyvä pitkään, ja vakavan koronataudin riski sen jälkeen myös riskiryhmään kuuluville lapsille on pieni.
Lisätietoa: Kolmas koronarokoteannos

Myöhemmät tehosteannokset lapsille ja nuorille

Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille suosittelemme syystalven tehosteannosta riippumatta aiempien tehosteannosten tai sairastettujen tautien määrästä.
Lisätietoa: Voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset

Koronataudin sairastaneiden alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten rokotukset

Lue tarkemmat ohjeet sekä lisätietoa koronataudin yhden tai useamman kerran sairastaneiden rokotuksista:
Vaikuttaako sairastettu koronavirustauti rokottamiseen?

Kuka päättää lapsen rokottamisesta?

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori kykenee ikänsä ja kehitystasonsa perusteella päättämään asiasta. 

Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Vaikka alaikäisen kykyä päättää rokottamisesta olisi arvioitu aiemmin esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, pitää hänen kykyään päättää koronarokotuksesta arvioida nyt erikseen.

Vaikka alaikäinen ei päättäisi rokottamisestaan, terveydenhuollon ammattilaisen pitää tarjota hänelle tietoa rokotuksesta ja sen merkityksestä hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lisäksi alaikäisen mielipidettä pitää kysyä, jos tämä on hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden mahdollista.

Jos alaikäinen ei päätä itse rokotuksestaan

Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua päättää asiasta, rokotukseen kysytään suostumusta huoltajalta. 

Huomaa, että suostumus pitää saada kaikilta niiltä, joilla on oikeus päättää lapsen terveydenhuollosta, jos 

  • alaikäisellä on enemmän kuin yksi huoltaja
  • huoltajien oikeutta päättää lapsen terveydenhuollosta on rajoitettu tai se on annettu muulle taholle.

Rokottajan pitää olla vakuuttunut, että huoltajien suostumus rokottamiselle on saatu. 

Suostumuksen voi pyytää myös kirjallisena, esimerkiksi lomakkeella.

Suostumuksen kirjaaminen

Rokottamisen yhteydessä potilasasiakirjoihin on merkittävä, onko terveydenhuollon ammattilainen arvioinut alaikäisen kykeneväksi itsenäiseen päätökseen. Jos huoltajien suostumukset katsotaan tarpeelliseksi, potilasasiakirjoihin on hyvä kirjata myös tieto siitä, miten ja keneltä suostumus on saatu.

Jos nuori tulee rokotuspisteelle yksin ja hänet katsotaan kykeneväksi päättämään itse rokotuksestaan, kirjataan potilasasiakirjoihin päätöskykyisyyden lisäksi myös, haluaako alaikäinen luovuttaa tiedon rokottamisesta huoltajille. 

Jos kunnassa on olemassa vakiintuneet toimintatavat lasten rokotuksiin liittyvistä suostumuksista ja näiden kirjaamisesta, voidaan aiempia toimintatapoja käyttää myös koronarokotuksissa. Myös THL:n laatimaa esimerkinomaista suostumuslomaketta voidaan hyödyntää.

Lisämateriaalia

MUUALLA PALVELUSSA