Tietojärjestelmien määrittelyt

Tietojärjestelmien määrittelyjen avulla kuvataan erilaisille it-ratkaisuille ja tietojärjestelmille asetettuja vaatimuksia, jotka tarvitaan sosiaalihuollon asiakastietojen hallinnassa ja tietojärjestelmien liittämiseksi Kanta-palveluihin.

Olennaisista toiminnallisista ja tietoturvavaatimuksista on annettu THL:n määräykset.
Määräykset tietojärjestelmien vaatimuksista

Vaatimukset perustuvat määrittelyihin. Tietojärjestelmämäärittelyt muodostuvat seuraavasta kokonaisuudesta: