Asiakastietomäärittelyjen ja toiminnallisten määrittelyjen hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja sosiaalihuollon palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallintamallissa on kuvattu tärkeimmät tieto- ja toimintamäärittelyt.

Hallintamalli havainnollistaa määrittelyjen kansalliseen ohjaustyöhön liittyviä kehittämisvaiheita sekä kuvaa, kuinka eri viranomaisten yhteistyö toteutetaan yhteentoimivana kokonaisuutena.

Hallintamallissa kuvataan myös sosiaalihuollon määrittelyjen prosesseja, kuten muutostarpeiden käsittelyä sekä muutoksista syntyneiden uusien määrittelyiden toteuttamista.

Hallintamalli on julkinen ja se tukee kehittämistyön ennakointia. Hallintamallista on hyötyä sosiaalihuollon organisaatioille sekä asiakastietojärjestelmätoimittajille. Erityisesti asiantuntijat, jotka osallistuvat sosiaalihuollon tiedonhallinnan, kirjaamisen, asiakirjojen ja asiakastietojärjestelmien kehittämiseen saavat työlleen tukea hallintamallista.

Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta

Hallintamallin tavoitteet ja hyödyt

Hallintamalli tukee asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen

  • saatavuutta,
  • tarkoituksenmukaisuutta,
  • ajantasaisuutta,
  • yhtenäisyyttä sekä
  • muutosehdotusten nopeaa ja läpinäkyvää käsittelyä.

Näin löydät hallintamalliin sisältyvät määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tekniset määrittelyt ovat Kanta.fi-verkkosivuilla. Kanta.fi:ssä on myös tärkeää tietoa sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotosta ja siihen valmistautumisesta.

Lisätietoja

sotetiedonhallinta(at)thl.fi