Palvelutuotannon toiminnalliset määrittelyt

Hyvinvointialueilla on sosiaalipalvelujen järjestämisvelvoite. Sosiaalihuollon palvelutuotannolla tarkoitetaan sosiaalipalvelujen ja muun tuen järjestämistä vastaamaan yksilöiden tuen tarpeisiin. Palvelutuotanto kattaa

  • palvelutarpeiden arvioinnin, 
  • asiakkuuden suunnittelun sekä 
  • sosiaalipalvelujen järjestämisen ja toteuttamisen.

Palvelutuotannon toiminnalliset määrittelyt kuvaavat palvelutuotantoa asiakastietojen hallintaa varten. Palvelunantajat hyödyntävät asiakirjojen hallinnassa valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja. Palvelutuotantoa kuvaavien metatietojen avulla asiakastyössä syntyvät asiakirjat löytyvät tarvittaessa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta, joka on Kanta-palveluihin kuuluva valtakunnallinen asiakastietovaranto.

Toiminnassa syntyneeseen tietoon liitetään metatietoja, jotta asiakastiedot ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä aina kun niitä tarvitaan. Metatiedot kuvaavat asiakirjojen syntykontekstia. Sillä tarkoitetaan toimintaympäristöä, jossa asiakasasiakirjat on laadittu.

Toiminnallisiin määrittelyihin kuuluu myös asian- ja asiakkuudenhallinnan määrittelyt. Niiden avulla yhdenmukaistetaan käytäntöjä palvelutuotannossa. Lisäksi ne turvaavat asiakkaan tietosuojaa ohjaamalla asiakastietojen käyttöoikeuksia ja luovutusten hallintaa.

Sosiaalihuollon toimintaympäristö ja palvelutuotanto (Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille)