Digikysely sairaanhoitajille: tietokantaraportit

Tietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -kyselyllä seurataan sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmien toimivuudesta, vaikutuksista, osallistumisesta tietojärjestelmien kehittämiseen ja koulutuksesta. 

Sairaanhoitajia koskevien kyselyjen tulokset on koottu tietokantaraporteiksi eli tiivisteiksi ja kuutioksi. 
Tietokantaraporttien yleinen käyttöohje
Ohjevideot sairaanhoitajakyselyn tietokantaraporttien käyttöön

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työssä hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa

Tietojärjestelmäkysely sairaanhoitajille toteutettiin keväällä 2023 noin kolme kuukautta siitä, kun hyvinvointialueet olivat aloittaneet toimintansa. Kysely välitettiin sairaanhoitajille Tehyn ja Suomen Sairaanhoitajat ry:n kautta.

Kyselyyn ovat vastanneet julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat sairaanhoitajat.

Vastaaja on raportoinut, millä hyvinvointialueella hänen pääasiallinen työpaikkansa maantieteellisesti sijaitsee. Vastaukset voi rajata erikseen myös työnantajasektoreittain julkiseen, yksityiseen tai sosiaalihuoltoon. 

Tiivisteillä ja tietokantakuutiossa voit tehdä myös valintoja esimerkiksi vastaajan pääasiallisesti käyttämän potilas- tai asiakastietojärjestelmän mukaan.  

Tiivisteet

Kuutio

Valmiita jaotteluja tietokantakuutiosta:

Sairaanhoitajakyselyn tiivisteet vuosilta 2017 ja 2020

Kysely on osa Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian seurantaa, jossa ammattilaisten kohdalle tavoite tiivistettiin lauseeseen ”Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät”. 
Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia

Voit valikoida tiivisteiltä haluamasi aihealueen ja minkä tahansa sen alla olevista mittareista tarkasteltavaksesi eri graafikuvioina. 

Sairaanhoitajakyselyn kuutio vuosilta 2017 ja 2020

Kuutiossa voit tarkastella kaikkia tuloksia taustamuuttujittain eri sairaanhoitopiireissä. Tiedot esitetään taulukkomuodossa. Valinnat-kohdasta voit kaikista mittareista valita useita eri näkymiä:

  • Sairaanhoitopiirit ja koko maa
  • Aikavertailuna
  • Iän, sukupuolen, potilastietojärjestelmän tai työnantajasektorin mukaan ryhmittely
  • Kokemus potilastietojärjestelmästä

Siirry kuutioon

Lisätietoja 

Palvelevatko nyt valitut tiivistetyypit tarpeitasi? Anna palautetta!

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
[email protected]

Saranto K, Kinnunen U-M, Koponen S, Kyytsönen M, Hyppönen H,  Vehko T: Sairaanhoitajien valmiudet tiedonhallintaan sekä kokemukset potilas- ja asiakastietojärjestelmien tuesta työtehtäviin. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 12(3), 212-228.

Kyytsönen M, Hyppönen H, Koponen S, Kinnunen U-M, Saranto K, Kivekäs E, Kaipio J, Lääveri T, Heponiemi T, Vehko T (2020). Tietojärjestelmät sairaanhoitajien työn tukena eri toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 12(3), 250-269.

Kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät? Sairaanhoitajien arviot potilastietojärjestelmistä 2017. 
Finnish Journal of EHealth and EWelfare (2018)

Tietojärjestelmät ja työhyvinvointi – terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä.
Finnish Journal of EHealth and EWelfare (2018)