Rättspraxis om serviceboende

Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 § är kommunen skyldig att ordna serviceboende för en person med svår funktionsnedsättning som på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Kommunen ska ordna serviceboende för en person med svår funktionsnedsättning som på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Serviceboende är service som kommunen har särskild skyldighet att ordna, som är personens med funktionsnedsättning subjektiva rätt, om han eller hon uppfyller de beviljningsgrunder som förutsätts enligt handikappservicelagen och handikappserviceförordningen. Kommunen kan således inte förvägra serviceboende genom att hänvisa till bristande anslag.

Kommunen har rätt att besluta på vilket sätt serviceboende ordnas. I princip ska klientens egen uppfattning och åsikter beaktas då man fattar beslut om hur serviceboende ordnas.