Distansanvändning

Den läkare som i välfärdsområdet och HUS-sammanslutningen ansvarar för smittsamma sjukdomar och den person som deltar i bekämpningsarbetet har rätt till distansanvändning av registret över smittsamma sjukdomar via en krypterad förbindelse. Via distansanvändningen kan läkarna följa upp smittskyddssituationen i det egna området och i efterhand göra preciseringar och korrigeringar i anmälningarna enligt behov.

Rätten till distansanvändning grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och förordningen om smittsamma sjukdomar (146/2017).

Den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar och den person som deltar i bekämpningsarbetet ska ansöka om ID till distansanvändning av Registret över smittsamma sjukdomar på en egen blankett:

Distansanvändnings ID utfärdas av enheten för smittskydd och vaccinationer.

Mer information

Maia Jeganova
Forskare
THL, Avdelningen för hälsosäkerhet
Enheten för smittskydd och vaccinationer
tfn 029 524 8673

Päivi Laukkanen-Nevala
Statistikforskare
THL, Avdelningen för hälsosäkerhet
Enheten för Smittskydd och vaccinationer
tfn 029 524 7968

eller

ttr(at)thl.fi