Laboratorieanmälan om smittsam sjukdom

Mikrobiologiska laboratorier anmäler mikrobfynd till registret över smittsamma sjukdomar. Anmälningar om mikrobfynd till THL görs på webben genom en laboratorieanmälan om smittsam sjukdom eller direkt via laboratoriets datasystem. 

Laboratorieanmälan om smittsam sjukdom innehåller förutom patientens identifikationsuppgifter också uppgifter om vårdplats, provtagningsdatum, undersökningsfynd, uppgift om hur mikroben har påvisats, provets art och namnet på det laboratorium som gör anmälan. 

Dessutom påminner laboratorierna läkarna om anmälningsskyldigheten som gäller smittsamma sjukdomar.

Mikrober som ska anmälas

Fynd av cirka 70 patogena mikrober och alla fynd som görs i blod och ryggmärgsvätska ska anmälas. 

För att hjälpa laboratorierna med anmälningarna har det utarbetats en mikrobförteckning. Förteckningen finns tillgänglig i kodtjänsten. 

I mikrobförteckningen anges 

 • mikrobens beteckning och namn
 • läkarens anmälningsskyldighet av sjukdom som mikroben orsakar 
 • uppgifter om sammanföringstid, sjukdomsklass, huruvida mikroben finns i stamsamlingen och andra egenskaper.

Mikrobförteckningen

Anvisning om laboratorieanmälan om smittsam sjukdom

Identifiering

 • Logga in med laboratoriets användarnamn och lösenord på adressen 
  Laboratorieanmälan om smittsam sjukdom
 • Du får användarnamnet och lösenordet av kontaktpersonen för ditt laboratorium eller av THL (se Kontaktuppgifter). 
 • När du har loggat in syns anmälningsblanketten.

Göra anmälan

Anmälan består av fem delar. Obligatoriska frågor är märkta med en asterisk.

1. Laboratorium som anmäler

 • Laboratoriets registerbeteckning. Visas automatiskt vid inloggning.
 • Anmälarens namn*

2. Fynd

 • Välj fynd bland de vanligaste mikroberna* eller i mikrobmenyn*. 
 • Fyll i provtagningsdatum* (dd.mm.åååå) eller klicka på knapparna I går/I dag. 
 • Välj mikrobens påvisningssätt* i menyn. Om det inte finns i menyn, skriv det under Annat, vad.
 • Välj provkvalitet* i menyn. Om den inte finns i menyn, skriv det under Annat, 
 • vad. 
 • Fyll i det anmälande laboratoriets providentifieringsnummer.

3. Uppgifter om utlandsresa eller kryssning. Uppgifterna efterfrågas bara om mikrobförteckningen kräver det, till exempel vid fynd av salmonella, shigella och campylobakter.

 • Ta ställning till om det är fråga om resor eller om uppgiften inte kan erhållas. 
 • Om det är fråga om resor, välj land i menyn och fyll i stad.

4. Personuppgifter 

 • Personbeteckning*: fyll i hela personbeteckningen eller lämna fältet tomt och fyll i födelsedatum. 
 • Välj kön*. 
 • Fyll i efternamn och förnamn om personbeteckningen är bristfällig eller mikroben orsakar allmänfarlig eller övervakningspliktig smittsam sjukdom.

5. Vårdställe 

 • Fyll i vårdställets namn. 
 • Fyll i avdelning eller verksamhetsställe. 
 • Välj vårdställets kommun* i menyn.

Om något fält innehåller fel, till exempel om en obligatorisk uppgift saknas, får du en anmärkning om det högst upp på sidan efter att du har klickat på Skicka. 

Vid fältet som är bristfälligt står det vilken uppgift som saknas. Korrigera eller komplettera den bristfälliga uppgiften och tryck på Skicka igen. Därefter ser du att anmälan har tagits emot.

Om du vill kan du skriva ut den anmälan du har skickat genom att klicka på ”Skriv ut blankett".

Om du vill göra en ny anmälan, klicka på ”Ladda om aktuell sida” i webbläsaren och logga in på blanketten igen.

Komplettera uppgifter och ta tillbaka anmälan

 • Gör en ny anmälan om smittsam sjukdom om du vill komplettera eller korrigera uppgifterna i en tidigare anmälan. Den korrigerar eller kompletterar automatiskt den tidigare anmälan. 
 • Det går inte att ta tillbaka en anmälan om smittsam sjukdom. Ta istället kontakt med THL: Idil Hussein, tfn 029 524 7319 eller Maia Jeganova, tfn 029 524 8673. 

Kontaktinformation

Frågor som gäller informationsinnehåll: ttr(at)thl.fi eller Maia Jeganova, tfn 029 524 8673 eller Päivi Laukkanen-Nevala, tfn. 029 524 7968