Tunnistaminen ja vähentäminen

Stigman ja syrjinnän vastaisessa työssä on kyse ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta. Jokaisella ihmisellä on oltava oikeus esimerkiksi riittäviin ja yhdenvertaisiin julkisiin palveluihin ja hyvään elämään. Stigman ja siihen liittyvän syrjinnän purkaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä ja useita samanaikaisia toimia.

Näille sivuille on koottu tietoa ja suosituksia, joiden avulla mielenterveyteen, päihdeongelmiin ja riippuvuuteen liittyviä stigmoja ja syrjintää voidaan vähentää yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Tämän osion aiheina:

Lähde:

Strand, Teija ym. (toim.) (2023) Suosituksia mielenterveyteen, päihdeongelmiin ja riippuvuuteen liittyvän stigman ja syrjinnän tunnistamiseen ja vähentämiseen. Kansanterveyden neuvottelukunnan mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaosto. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:29. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.