Om funktionshinderservice på samiska

Saame flaggor vajar i vinden.

På följande sidor beskrivs kortfattat om de tjänster för personer med funktionsnedsättning enligt Socialvårdslagen, Handikappservicelagen och Specialomsorgslagen som fås via kommunen. Dessutom en kort beskrivning om bedömningen av servicebehovet och olika skeden i serviceprocessen, såsom att ansöka om tjänster samt uppgörande av en klientplan.

 

I avsnittet om Serviceprocessen berättas om rätten till ett eget språk och kultur, samt om hur man skall beakta rättigheterna för samiska personer med funktionsnedsättning: