Assisterad befruktning

Alla kliniker som erbjuder fertilitetsbehandling i Finland deltar i insamlingen av data för statistiken över assisterad befruktning.

Tidtabell

  • Datainsamlingen för 2022–2023 börjarde i November 2023.
  • Insamlingen slutar 16.2.2024 och statistiken utkommer under slutet av våren 2024.

Elektroniska blanketter

THL har sändat kliniker koder till elektroniska systemet via e-post. 
Begär rätt att använda systemet för insamling av data om assisterad befruktning

Det inte möjligt att sända uppgifterna per post eller e-post.

Kontaktinformation

Anna Heino
tel. 029 524 71 77

Mika Gissler
tel. 029 524 72 79

e-post: [email protected]

Statikens webbplats

På andra webbplatser