Barnskydd

Uppgifterna om verksamheten 2023 lämnas in kommunvis

THL samlar årligen in riksomfattande uppgifter om barnskyddets klienter inom öppenvården samt barn som placerats utanför hemmet. 

Skyldighet att lämna uppgifter  

Enligt THL-lagen har THL rätt att förplikta områdena att lämna in uppgifter för statistik och uppföljning av social- och hälsovården.

Beslut om uppgiftsskyldighet gällande barn och unga som placerats utanför hemmet (pdf, 82 kb)

Beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om öppenvårdstjänster inom barnskyddet (pdf, 67 kb)

Tidtabell

Uppgifterna om verksamheten 2023 ska lämnas in senast den 15 februari 2024.

Inlämnande av uppgifter

Inlämnande av uppgifter inkl. postbeskrivning; Inlämnande av uppgifter och användning av Lasu-Netti förutsätter registrering (pdf, 255 kb)

Lasu-Netti, lämna in uppgifterna 

Framtidsutsikter för datainsamlingen 

I framtiden kommer de viktigaste uppgifterna i statistiken att lagras via Kanta-tjänsterna i Klientdataarkivet för socialvården. Om ibruktagandet och utvecklingen av Kanta-tjänsterna fortskrider som planerat kommer THL att kunna samla ihop omfattande statistik från Kanta-arkivet till THL:s Socialvårdens uppföljningsregister år 2027. THL:s mål är att datainsamlingen i dess nuvarande form ska kunna avslutas då.

Statistikens webbplats

Barnskydd

Utnyttjande av uppgifterna

  • Uppgifterna publiceras på webben, så att de är tillgängliga i stor utsträckning för olika ändamål.
  • Uppgifterna används även som grund för regional utvärdering och styrning.
  • Uppgifterna kan begäras som skräddarsydda tabeller (avgifterna bedöms från fall till fall) 
  • Det är möjligt att begära användningstillstånd för anonymiserade uppgifter med stöd av lagen om sekundär användning (552/2019). Läs mer om dataanvändningstillstånd.

Ytterligare information

Martta Forsell
tfn 029 524 7974

Tuula Kuoppala
tfn 029 524 7234

e-post: [email protected]

STATISTIKENS WEBBPLATS