Vårdanmälningssystemet (HILMO)

Det nationella vårdanmälningssystemet för social- och hälsovården omfattar en betydande del av den institutionsvård och den boendeservice som ingår i social- och hälsovården. Från och med år 2011 har vårdanmälningssystemet utvidgats till att också omfatta öppen primärvård (Avohilmo).

Vårdanmälningssystemet innehåller information om

  • öppen- och slutenvård inom specialiserad sjukvård
  • sluten primärvård
  • institutionsvård och boendeservice inom socialvården
  • hemvård.

Vårdanmälningssystemet omfattar inte

  • institutionsvård inom barnskyddet
  • boendeservice inom missbrukarvården.

I vårdanmälningssystemet registreras uppgifter om avslutade vårdperioder, öppenvårdsbesök och tvärsnittsdata om klienter som fått vård den 31 december. 

Aktuellt

Vårdanmälan för hälso- och sjukvården (också hemvård). Definitioner och anvisningar.

Hilmo 2023 (Yhteistyötilat)

Vårdanmälan för socialvård. Definitioner och anvisningar.

Hilmo 2023 (Yhteistyötilat)

Överföringsfilerna kan skickas elektroniskt på webben:
Hälso- och sjukvård
Socialvård

Tidigare publikationer

Vårdanmälan för socialvården samt hälso- och sjukvården. Definitioner och anvisningar.