Statistiken över verksamheten inom sociala tjänster

Statistiken över verksamheten inom sociala tjänster är en datainsamling som kompletterar registeruppgifterna. Datainsamlingen för statistiken över verksamheten inom sociala tjänster omfattar följande tjänster: 

 • Service för barnfamiljer (hemservice, familjearbete, fostrings- och familjerådgivning, mödrahem) 
 • Service för personer med funktionsnedsättning 
 • Närståendevård och andra tjänster som stödjer boende i hemmet
 • Missbrukarvård
 • Familjevård

Uppgifterna om verksamheten 2023 lämnas huvudsakligen in kommunvis.

Tidtabell

Uppgifterna ska lämnas in senast den 22. februari 2024.

Datainnehåll

Datainsamlingen för verksamhetsåret 2023 har i huvudsak samma innehåll som datainsamlingen för år 2022. Ändringarna beskrivs i "Frågelista" på den andra fliken i dokumentet.

Inlämnande av uppgifter

Lämna in uppgifterna efter kommun

 • Man loggar in i tjänsten med kommunspecifika koder som har skickats till välfärdsområdets registratorskontor i 9 januari.  
 • Flera personer kan använda kommunens användarnamn under våren. En viss blankett kan dock fyllas i endast på en flik åt gången.
 • Den elektroniska blanketten indelad i fyra självständiga delar enligt serviceslag. Den servicespecifika blanketten kan skickas vidare så fort den är klar.
 • Flera personer kan använda kommunens användarnamn under våren. En viss blankett kan dock fyllas i endast på en flik åt gången.
 • En viss blankett kan dock fyllas i endast på en flik åt gången.
 • Du kan spara blanketten och återkomma till den senare. Du kommer tillbaka till blanketten genom att logga in med samma användarnamn.
 • Man kommer inte åt att se uppgifterna efter att de har skickats. Vid behov kan du skriva ut uppgifterna på papper eller i en pdf-fil. Utskriften sker via webbläsaren. PDF-utskriften görs genom att välja filformatet som skrivare.
 • I datainsamlingen utses kontaktpersoner för att verifiera uppgifterna. Dessa uppgifter utgör ett sådant personregister som avses i EU:s dataskyddsförordning och som THL förvarar för sina datainsamlingsändamål.
 • Om det finns behov av att ändra redan skickade uppgifter ska du kontakta THL. Även uppgifter från tidigare år kan korrigeras genom att kontakta THL. 
 • Du kan kontrollera kommunens uppgifter från 2020 och 2021 i den bifogade Excel-tabellen: Sociala tjänster (excel, 92 kb)

Kommunerna finns i kolumnerna i alfabetisk ordning.

Lämna in uppgifterna om familjevård

 • Man loggar in i tjänsten med välfärdsområdesspecifika koder som skickas till välfärdsområdets registratorskontor i 9 januari. 

Framtidsutsikter för datainsamlingen

I framtiden kommer de viktigaste uppgifterna i statistiken att lagras via Kanta-tjänsterna i Klientdataarkivet för socialvården. Om ibruktagandet och utvecklingen av Kanta-tjänsterna fortskrider som planerat, kommer THL gradvis att kunna samla in statistikuppgifter i huvudsak från Kanta-arkivet till THL:s Socialvårdens uppföljningsregister före år 2027. THL:s mål är att datainsamlingen i dess nuvarande form ska kunna avslutas då. 

Utnyttjande av uppgifterna

 • Uppgifterna publiceras på webben, så att de är tillgängliga i stor utsträckning för olika ändamål.
 • Uppgifterna kan begäras som skräddarsydda tabeller (avgifterna bedöms från fall till fall)

Närmare upplysningar efter ämnesområde

Service för barnfamiljer och barnskydd (hemservice, familjearbete, fostrings- och familjerådgivning, mödrahem, antal fosterhem)

Tuula Kuoppala
tel. 0295 5427 234

Service för personer med funktionsnedsättning, 
närståendevård och familjevård för äldre

Samuli Pietilä 
tfn 029 524 7162

Missbrukarvård

Marke Jääskeläinen  
tel. 029 524 7654

Allmänna frågor om datainsamlingen

Sanni Tuomiaho
tfn. 029 524 7627

Martta Forsell
tfn 029 524 7974

e-post: [email protected].