Vårdanmälningar inom den öppna primärvården (Avohilmo)

Vårdanmälningsregistret inom den öppna primärvården (Avohilmo) är en del av det nationella vårdanmälningssystemet för socialvården och hälso- och sjukvården. Registret innehåller uppgifter om besöksorsaker och åtgärder inom den öppna primärvården.

Expertgruppen för den öppna primärvården är sakkunnig i frågor som gäller de nationella informationsstrukturerna och klassifikationerna inom öppenvården och bedömer och utvecklar datainnehållet i registret Avohilmo.

Avohilmo-uppgifterna från samtliga verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården finns tillgängliga i form av rapporter som uppdateras regelbundet.
Rapporter

Fördelar med registret

De uppgifter som finns i registret kan användas på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna används som stöd för planeringen och beslutsfattandet, som redskap för uppföljningen och övervakningen och för statistikföring och forskning.

Datainsamlingen tar fram sådan information som tjänstetillhandahållarna kan använda vid uppföljningen och utvecklingen av verksamheten. Rapporterna finns tillgängliga för alla på webben, och de är nödvändiga också med tanke på patientens rätt till information. 

Uppgifterna förs in i registret enligt en nationellt enhetlig klassifikation. Eftersom de datainnehåll som registreras är standardiserade, kan uppgifterna användas för jämförelser, rapporter och forskning. 

Kontaktuppgifter

Vårdanmälningsregistret utvecklas kontinuerligt. THL tar gärna emot respons och utvecklingsförslag och svarar på frågor som gäller registret Avohilmo.

E-post: avohilmo(at)thl.fi