Statistikenkät till kommunerna

Statistikenkäten har avslutats. THL genomförde en statistik kartläggning av socialtjänsterna i kommunerna vart tredje år från 2007 till 2020.

Blankett för datainsamlingen 2019 (pdf):

Närmare upplysningar

Social kreditgivning och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Tuuli Puroharju
tfn 029 524 7042

Fostrings- och familjerådgivning

Tuula Kuoppala
tfn 029 524 7234

Allmänna frågor om datainsamlingen

Martta Forsell
tfn 029 524 7974

e-post: [email protected]

STATISTIKENS WEBBPLATS