Familjerättsliga tjänster

Statistikens och datainsamlingens namn har ändras. Familjerättsliga tjänster -statistikens namn var fram till 2022 statistik över Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av föräldraskap. 

Uppgifterna om verksamheten år 2023 lämnas in enligt välfärdsområdena.

THL samlar årligen in uppgifter från alla välfärdsområdena om underhåll och vårdnad av barn samt utredning av föräldraskap. För statistiken över familjerättsliga tjänster samlar institutet in uppgifter om antalet avtal om underhållsbidrag och deras storleksklasser, antalet avtal om vårdnad av barn, boende och umgängesrätt och om utredning  av föräldraskap.

Skyldighet att lämna uppgifter

Enligt THL-lagen har THL rätt att förplikta områdena att lämna in uppgifter för statistik och uppföljning av social- och hälsovården.

Beslut om uppgiftsskyldighet gällande familjerättsliga tjänster (pdf, 117 kb)

Tidtabell

Uppgifterna om verksamheten 2023 ska lämnas in senast den 15. februari 2024.

Inlämnande av uppgifter

Lämna in uppgifter efter välfärdsområde

  • Man loggar in i tjänsten med välfärdsområdespecifika koder som har skickats till välfärdsområdets registratorskontor i 9 januari.  
  • Du kan spara blanketten och återkomma till den senare. Du kommer tillbaka till blanketten genom att logga in med samma användarnamn.
  • Man kommer inte åt att se uppgifterna efter att de har skickats. Vid behov kan du skriva ut uppgifterna på papper eller i en pdf-fil. Utskriften sker via webbläsaren. PDF-utskriften görs genom att välja filformatet som skrivare.
  • I datainsamlingen utses kontaktpersoner för att verifiera uppgifterna. Dessa uppgifter utgör ett sådant personregister som avses i EU:s dataskyddsförordning och som THL förvarar för sina datainsamlingsändamål.
  • Om det finns behov av att ändra redan skickade uppgifter ska du kontakta THL. Även uppgifter från tidigare år kan korrigeras genom att kontakta THL. 
  • Du kan kontrollera kommunens uppgifter från 2020 och 2021 i den bifogade Excel-tabellen: Sociala tjänster (excel, 92 kb)

Framtidsutsikter för datainsamlingen

I framtiden kommer de viktigaste uppgifterna i statistiken att lagras via Kanta-tjänsterna i Klientdataarkivet för socialvården. Om ibruktagandet och utvecklingen av Kanta-tjänsterna fortskrider som planerat kommer THL att kunna samla ihop omfattande statistik från Kanta-arkivet till THL:s Socialvårdens uppföljningsregister år 2026. THL:s mål är att datainsamlingen i dess nuvarande form ska kunna avslutas då.

Utnyttjande av uppgifterna

  • Uppgifterna publiceras på webben, så att de är tillgängliga i stor utsträckning för olika ändamål.
  • Uppgifterna kan begäras som skräddarsydda tabeller (avgifterna bedöms från fall till fall)

Ytterligare information

Anne Forss
tel. 029 524 7379

Martta Forsell
tel. 029 524 7974

e-post: [email protected]

STATISTIKENS WEBBPLATS