Tillgången till primärvård

Uppföljning av tillgången till primärvård

Tillgången till vård följs upp för tiden mellan den dokumenterade bedömningen av vårdbehovet och det genomförda besöket. Uppföljningen av tillgången till vård gäller icke-brådskande öppenvårdstjänster inom primärvården och mun- och tandvården. Rapporteringen omfattar offentliga serviceproducenter inom primärvården och de tjänster som dessa köper av privata tjänsteleverantörer. Databas- och kvalitetsrapporter om tillgången till primärvård publiceras, och två gånger per år publiceras en statistikrapport med de viktigaste uppgifterna.
Statistikrapport om tillgången till primärvård 

Uppföljningspunkter för tillgång till vård, inklusive kontakt, bedömning av vårdbehovet, tidsbokning, annulering av en tid och besök.
Väntetiden för tillgången till vård beräknas som tiden mellan den dokumenterade bedömningen av vårdbehovet och det genomförda besöket.

Databas- och kvalitetsrapporter

Databas- och kvalitetsrapporterna om tillgången till primärvård tas fram på basis av de uppgifter som lämnats in till Avohilmo-registret. Rapporterna uppdateras varje månad. Uppgifterna grundar sig på uppgifter från primärvårdens serviceproducenters patientdatasystem.

Bruksanvisningar

Sammanfattningarna är färdiga sammanställningar av de centrala uppgifterna inom ämnesområdet.
Kuberna ger möjlighet till en mångsidigare granskning av uppgifterna.

Den öppna primärvården

Täckning av uppgifter om tillgången till primärvård

Tillgång till primärvård inom 14 dygn

Sammanfattningarna

Kub

Fortsatt vård som ges av en läkare inom primärvården inom sju dygn

Sammanfattning

Kub

Tillgång till primärvård inom tre månader

Sammanfattning

Kub

Mun- och tandvård inom primärvården

Täckningen av uppgifterna om tillgången till mun- och tandvård

Tillgång till mun- och tandvård inom den maximala väntetiden

Sammanfattningarna

Kub

Tillgång till fortsatt vård av tandläkare

Sammanfattningarna

Kuberna

Tillgång till vård av specialisttandläkare inom tre månader

Sammanfattning

  • Tillgång till vård som ges av en specialisttandläkare som är verksam inom primärvården inom 3 månader. Obs! Uppgifterna publiceras inte ännu, eftersom endast ett fåtal besök har genomförts.

Kub

  • Tillgång till vård som ges av en specialisttandläkare som är verksam inom primärvården inom 3 månader. Obs! Uppgifterna publiceras inte ännu, eftersom endast ett fåtal besök har genomförts.

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporterna innehåller färdiga sammanfattningsuppgifter om kvaliteten på och täckningen av uppgifterna om tillgången till vård på årsbasis. Rapporterna har endast publicerats på finska.

Sammanfattning av tillgången till primärvård: de viktigaste uppgifterna

Kvalitetsrapporter om uppgifterna om tillgången till primärvård

Kvalitetsrapporter om uppgifterna om tillgången till mun- och tandvård

Dokumentationsanvisningar

I vårdanmälningshandboken presenteras informationsinnehållet och datainsamlingen i hälso- och sjukvårdens vårdanmälningssystem (Hilmo).

Registrering och rapportering av uppgifter om tillgången till vård inom primärvården och mun- och tandvården

Mer information

På dessa sidor finns nationell information om tillgången till primärvård.

I första hand ska frågor som gäller dokumentation riktas till ansvarspersonerna för den egna organisationens dokumentation.

Kontaktinformation: avohilmo(at)thl.fi