Uppföljningsregister för socialvården

THL har fattat ett förvaltningsbeslut som förpliktar välfärdsområdena att lämna de uppgifter som behövs. Uppgifterna kan lämnas om de arkiveras i Klientdataarkivet för socialvården.

Beslutet om uppgiftsskyldighet gäller följande klientrelationsuppgifter:

  • Identifierande uppgifter om klienten och serviceanordnaren
  • Klientrelationsperioder i serviceuppgiften
  • Klientrelationsperioder inom barnskyddet

Dessutom ska man i mån av möjlighet lämna uppgifter om den socialservice som klienterna inom socialvården får: 

  •  Gällande servicebeslut eller negativt servicebeslu
  •  Annan information om tillgången till service under uppföljningsperioden 

Uppgifter om klientrelationer inom de familjerättsliga tjänsterna kommer inte att samlas i Socialvårdens uppföljningsregister i det första skedet.

Välfärdsområdet har en skyldighet att lämna uppgifter från och med 2023

Välfärdsområdet skickar i första hand uppgifterna till THL via Klientdataarkivet för socialvården.

Välfärdsområdet undviker separat lämnande av uppgifter till THL om det arkiverar ärende- och klientrelationshandlingar samt eventuella andra klienthandlingar i Klientdataarkivet för socialvården. 

Arkiveringen i Kanta-tjänsten ska omfatta följande: 

  • klienthandlingar under uppföljningsperioden 
  •  alla serviceuppgifter (exkl. familjerättsliga tjänster)
  •  hela välfärdsområdets befolkningsunderlag

Arkiveringen ska ha genomförts med åtminstone funktionerna i den första fasen av Klientdataarkivet för socialvården.

De uppgifter som krävs beskrivs i datasystemprofilerna. (Endast på finska)

Välfärdsområdet ska lämna de uppgifter om klientperioder som saknas i Kanta-tjänsterna till THL separat. Det rekommenderas också att kompletterande serviceuppgifter lämnas separat. 

 

Sosdata bildas av två källor

Bildtext: Datainnehållet i Socialvårdens uppföljningsregister bildas av både direktleveranser och separata leveranser 

Uppgifterna lämnas för varje uppföljningsperiod 


Uppgifterna lämnas i form av uppföljningsperioder på 3 månader. Den första separata leveransen för tiden 1.1–31.3.2023 ska lämnas in senast 1.5.2023.  Lämnandet av uppgifter preciseras våren 2022. 

Läs mer om hur man lämnar uppgifter i meddelandet om leveranssätt (pdf, 704 kt)