Informationssystem för narkomanvården

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar årligen in statistik om klienter som sökt vård på grund av narkotikamissbruk. De enheter inom social- och hälsovården som erbjuder öppenvård och institutionsvård för narkomaner, kan frivilligt och anonymt delta i datainsamlingen via informationssystemet för narkomanvården.

Förhoppningen är att så många narkomanvårdsenheter som möjligt deltar i informationssystemet för narkomanvården. Datainsamlingen kan ske med antingen pappersblankett eller elektronisk blankett.

Ytterligare information

Leena Kovanen
tfn 029 524 7235

e-post: huumehoito(at)thl.fi