Utkomststöd

THL samlar årligen information från välfärdsområdenas socialtjänst om personer som har fått kompletterande och förebyggande försörjningsstöd. THL får grundläggande försörjningsstödsinformation från FPA.

I statistiken för år 2023 samlas det inte in information om rehabiliterande arbetsverksamhet. Inga andra förändringar i informationen sker. Välfärdsområdena levererar statistikuppgifter om mängden kompletterande och förebyggande försörjningsstöd till THL före den angivna tidsfristen.

Postbeskrivningen förblir densamma, men välfärdsområdet kan om så önskas avstå från att lämna information om socioekonomisk ställning, inkomstkällor i november och aktivitetsuppgifter i november. Denna information strävar THL efter att erhålla från FPA.

Tidtabell

Uppgifterna om verksamheten 2023 ska lämnas in senast den 15 februari 2024.

Inlämnande av uppgifter

Instruktioner och en länk till den elektroniska datainsamlingsblanketten skickas till välfärdsområdenas officiella e-postadresser. Tjänsten loggas in med välfärdsområdesspecifika koder, som skickas till välfärdsområdena i samband med förfrågan om information.

Anvisningar för datainsamling och postbeskrivning av utkomststödet 2023

OBS! Åland:
Anvisningar för datainsamling och postbeskrivning av utkomststödet 2023 Åland

Datainsamlingsblankett för utkomststöd

Kontaktinformation

Samuli Pietilä
tfn. 029 524 7162

Emma Tolonen
tfn. 029 524 8207

e-post: [email protected]