Skyddshemstjänster

THL ansvarar för att samla in statistiska uppgifter om skyddshemmens verksamhet från och med 2016. THL samlar årligen in riksomfattande statistiska uppgifter om skyddshemstjänster och skyddshemmens klienter.

Tidtabell

Begäran om information skickas per e-post till producenterna av skyddshemstjänster varje år i januari–februari. Vi ber er skicka uppgifterna till THL senast den 1 mars.

Elektronisk blankett

En länk till det elektroniska datainsamlingsformuläret och till anvisningarna skickas till skyddshemsproducenterna per e-post.

Kontaktuppgifter

Joonas Peltonen
tfn 029 524 7947