Datainsamling

I informationssystemet för narkotikavården samlas data anonymt in om klienter som sökt vård på grund av narkotikamissbruk och/eller missbruk av läkemedel.

Data samlas in om

  • sökt vård och användningen av vårdtjänster
  • livssituation
  • drogbruk
  • riskbeteende i anknytning till drogbruk
  • utvärderingsperioder och läkemedelsassisterade behandlingsperioder för personer med opiatberoende.

Förhoppningen är att så många narkomanvårdsenheter som möjligt deltar i informationssystemet för narkomanvården. För tillfället deltar 100 enheter i datainsamlingen.

De enheter som redovisar information

  • A-kliniker och ungdomsstationer
  • avgiftnings- och rehabiliteringsenheter inom missbrukarvården
  • sjukhusenheter med psykiatrisk vård
  • andra enheter med behandling av narkotikaberoende

I regel fylls en blankett i för varje enskild klient en gång per kalenderår.
Det går att delta i datainsamlingen med antingen pappersblankett eller elektronisk blankett. En ny webbaserad (Pompidou) datainsamlingsblankett tas i bruk år 2012.

Pompidou-datainsamlingen för narkomanvården - Defitioner och direktiv från och med 2014