Turvakotipalvelut

THL vastaa turvakotipalveluiden toimintatilaston tiedonkeruusta vuodesta 2016 lähtien. THL kerää vuosittain valtakunnallista tilastotietoa turvakotipalveluista ja turvakotipalveluiden asiakkaista.

Aikataulu

Tietopyyntö lähetetään sähköpostilla turvakotipalveluidentuottajille vuosittain tammmi-helmikuussa. Tiedot pyydetään toimittamaan THL:ään maaliskuun 1. päivään mennessä.

Sähköinen lomake

Linkki sähköiseen tiedonkeruulomakkeeseen ja ohjeistukseen lähetetään turvakotipalveluidentuottajille sähköpostitse.

Yhteystiedot

Suvi Nipuli 
puh. 029 524 7205