Sosiaalipalvelujen toimintatilasto

Sosiaalipalvelujen toimintatilasto on rekisteritiedonkeruita täydentävä tiedonkeruu ja käsittää seuraavat palvelut: 

 • Lapsiperheiden palvelut (kotipalvelu, perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, ensikodit)  
 • Vammaispalvelut
 • Omaishoito ja muita kotona asumista tukevia palveluita
 • Päihdehuolto
 • Perhehoito eri palvelutehtävissä

Vuoden 2023 toimintaa koskevat tiedot toimitetaan yhä pääosin kunnittain

Aikataulu

Vuotta 2023 koskevat tiedot pyydetään palauttamaan 22.2.2024 mennessä.

Tietosisältö 

Toimintavuotta 2023 koskeva tiedonkeruu on pääosin  samansisältöinen kuin vuotta 2022 koskeva tiedonkeruu. Muutokset on kuvattu "Listaus kysymyksistä" dokumentin toisella välilehdellä.

Tietojen toimittaminen

Toimita kotikunnittaiset tiedot

 • Palveluun kirjaudutaan kuntakohtaisilla tunnuksilla, jotka on lähetty hyvinvointialueen kirjaamoon 9.1.  
 • Sähköinen lomake on jaettu neljään itsenäiseen, palvelukohtaiseen osaan. Palvelukohtaisen lomakkeen voi lähettää eteenpäin heti kuin se on valmis.
 • Useampi henkilö voi käyttää kunnan tunnuksia kevään aikana. Tiettyä lomaketta ei kuitenkaan voi kerralla täyttää kuin yhdeltä välilehdeltä.
 • Lomakkeen voi tallentaa ja siihen voi palata myöhemmin. Lomakkeeseen pääsee takaisin kirjautumalla samoilla tunnuksilla.
 • Tietoja ei pääse katselemaan sen jälkeen kun ne on lähetetty. Voit tarvittaessa tulostaa tiedot paperille tai pdf-tiedostoon. Tulostaminen tapahtuu selaimen kautta. Pdf-tulostus tehdään valitsemalla tulostimeksi tiedostomuoto.
 • Tiedonkeruussa nimetään yhteyshenkilöitä tietojen tarkistusta varten. Tiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun henkilörekisterin ja jota THL säilyttää tiedonkeruutarkoituksiinsa.
 • Mikäli jo lähetettyjä tietoja on tarve muuttaa, ole yhteydessä THL:ään. Myös aiempien vuosien tietoja voidaan korjata olemalla yhteydessä THL:ään.
 • Voit tarkistaa kunnan 2021 ja 2022 tiedot oheisesta excel-taulukosta:   Sosiaalipalvelut (excel, 297 kt)

Kunnat löytyvät sarakkeista aakkosjärjestyksessä

Toimita perhehoitoa koskevat tiedot

 • Palveluun kirjaudutaan hyvinvointialuekohtaisilla tunnuksilla, jotka on lähetty hyvinvointialueen kirjaamoon 9.1.  

Tiedonkeruun tulevaisuuden näkymiä 

Tilaston keskeiset tiedot tallennetaan tulevaisuudessa Kanta-palveluiden kautta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Mikäli Kanta-palveluiden käyttöönotto ja kehittyminen etenee suunnitellusti, THL pystyy keräämään tilaston tiedot pääosin Kanta-arkistosta THL:n Sosiaalihuollon seurantarekisteriin asteittain vuoteen 2027 mennessä. THL:n tavoitteena on, että nykyisen kaltainen tiedonkeruu voidaan tuolloin lopettaa. 

Tietojen hyödyntäminen  

 • Tiedot julkaistaan verkossa, jolloin ne ovat laajasti saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin.
 • Tietoja käytetään myös alueellisen arvioinnin ja ohjauksen perustana.

Lisätietoja aihealueittain 

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu (kotipalvelu, perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, ensikodit, sijaisperheiden määrä) 

Tuula Kuoppala
puh. 029 524 7234 

Vammaispalvelut, omaishoidon tuki ja vanhusten perhehoito 

Samuli Pietilä
puh. 029 524 7162

Päihdehuolto 

Marke Jääskeläinen   
puh. 029 524 7654

Yleiset tiedonkeruuta koskevat kysymykset 

Sanni Tuomiaho
puh. 029 524 7627

Martta Forsell
puh. 029 524 7974 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]