Kuntakysely sosiaalipalveluista

THL toteutti kuntien sosiaalipalveluja kartoittavan tilastokyselyn kolmen vuoden välein vuosina 2007-2020. Tilastokyselyn kysymykset koskevat vammaisten palveluita, sosiaalista luototusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja kasvatus- ja perheneuvontaa.

Kysely on lopetettu.

Paperilomakkeet

Kuntakysely vuoden 2019 tiedoista (pdf):

Lisätietoja

Sosiaalinen luototus ja kuntouttava työtoiminta

Tuuli Puroharju
puh. 029 524 7042

Kasvatus- ja perheneuvonta

Tuula Kuoppala
puh. 029 524 7234

Yleiset tiedonkeruuta koskevat kysymykset

Martta Forsell
puh. 029 524 7974

sähköposti: [email protected]

TILASTON KOTISIVU