THL Tiedontoimituspalvelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot toimittavat lakisääteisesti tietoja THL:ään, joka ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia rekistereitä ja tilastoja. 

THL Tiedontoimituspalvelu on suunnattu kaikille julkisille ja yksityisille sote-alan toimijoille, jotka toimittavat tietoja THL:lle.

Tiedontoimituspalvelu on sisältöriippumaton ja tietoturvallinen, ja se yhtenäistää tiedonsiirtoa toimijoiden ja THL:n välillä. Palvelun tavoitteena on vähentää tulevaisuudessa erillistiedonkeruita ja näihin liittyvää työkuormaa.

Tietojen toimittaminen hyvinvointialueilta käynnissä 

Hyvinvointialueet ovat voineet aloittaa tietojen toimittamisen vuodesta 2023 alkaen THL Tiedontoimituspalvelun kautta.

Ensimmäisessä vaiheessa tietoja voidaan toimittaa näistä aineistoista: 

Hilmo-tietojen toimituksissa on siirryttävä käyttämään THL - Tiedontoimituspalvelua viimeistään 1.1.2026. Sitä ennen tiedot voidaan toimittaa myös aiemmilla tiedontoimitustavoilla. 
Toivomme, että palveluntuottajat siirtyisivät käyttämään tietojen toimittamisessa THL Tiedontoimituspalvelua hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä.

Tiedontoimituspalvelun käyttöä laajennetaan vaiheittain myös muihin tiedonkeruisiin. THL:lle toimitettavien tietojen sisältö ja tietorakenteet on määritelty kunkin tiedonkeruun omissa ohjeissa.
Aineistokohtaiset ohjeet tietojen toimittamiseen

Miten otan THL Tiedontoimituspalvelun käyttöön?

Palveluntuottajille, tiedontoimittajille ja järjestelmätoimittajille on laadittu tekniset ohjeet THL Tiedontoimituspalvelun käyttöönotosta sekä aineistojen toimittamisesta palvelulla.
Tutustu teknisiin ohjeisiin

Tekninen tuki

THL Tiedontoimituspalvelun tekninen tuki palvelee yhden luukun periaatteella kaikissa teknisissä kysymyksissä.

Rekisteröityminen teknisen tuen käyttäjäksi tapahtuu organisaatiokohtaisesti. Katso ohjeet täältä (yhteistyotilat.fi). 

Teknisen tuen piiriin kuuluvat mm. seuraavat asiat:

  • Asiakassovelluksen käyttöönotto
  • Lähetyksen asiakastestaus
  • Aineistojen skeemat ja validointi
  • Tuotantoon siirtyminen
  • Virhetilanteiden selvittely

Tietosisältöön ja kirjaamiseen liittyvät kysymykset osoitetaan aineistokohtaisille yhteyshenkilöille.
 

Aineistokohtaiset ohjeet

THL Tiedontoimituspalvelun käyttöönotto edellyttää että aineistokohtainen tiedontoimitusmuoto on määritelty ja käytettävissä palvelussa. Sitä mukaa kun uusia aineistoja voidaan alkaa toimittaa THL Tiedontoimituspalvelulla, THL ilmoittaa asiasta aineistokohtaisilla ohjesivuilla.

Tarkemmat ohjeet käyttöönottoprosessin yksityiskohdista ja aikatauluista julkaistaan aineistokohtaisesti.

Aineistokohtaiset yhteydenottokanavat tai yhteyshenkilöt on koottu aineistojen ohjesivuille.
Aineistokohtaiset ohjeet tietojen toimittamiseen

Lisätietoja

[email protected]