Työterveyshuollon tietojen tiedonkeruu

Työterveyshuollon tiedot ovat vuoden 2019 alusta lähtien aiempaa kattavammin mukana Hilmo-tietosisällössä ja -tiedonkeruussa. 

Tietosisältöä on tarkennettu kuvaamaan paremmin työterveyshuollon palvelujen sisältöä ja käytön syitä. Tarkemmin työterveyshuollon tietosisältöön voi tutustua sivulla 
Työterveyshuollon tietojen kirjaaminen
Työterveyshuollon tietojen kirjaaminen (Työterveyslaitos)
 
Työterveyshuollon tietoja kerätään sekä yksilöihin että työpaikkoihin kohdistuvasta toiminnasta. 

Toimintaa kuvaavat tiedot kerätään palveluihin liittyvistä laskutustapahtumista, mikä poikkeaa muusta Hilmo-tiedonkeruusta. Käytännössä työterveyshuollon palveluntuottajat lähettävät tiedot THL:lle niin sanottua Avohilmon tiedostomuotoa ja sähköistä tiedonsiirtoa käyttäen kerran vuorokaudessa.
Tarkemmat ohjeet tietojen toimittamiseen

Kuvio. Työterveyshuollon tietojen keruu ja raportointi

Työterveyshuollon tiedonkeruun vaiheet

Työterveyshuollon seurantatiedot

THL raportoi työterveyshuollosta saatuja tietoja omissa perusraporteissaan THL:n kuutioissa, tiivisteissä ja Sotkanet-tiedoissa (asiakkaat, käynnit, ammattiryhmät, käyntisyyt). 

Työterveyshuollon seuranta, kehittäminen ja koulutus ovat Työterveyslaitoksen vastuulla ja  tulee vastaamaan tarkemmasta työterveyshuoltoa koskevasta raportoinnista. Tämän vuoksi THL luovuttaa työterveyshuoltoa koskevan aineiston Työterveyslaitokselle, joka hyödyntää kertyvää tietovarantoa lakisääteisen tehtävänsä puitteissa. 

Lisätietoja

THL: avohilmo(at)thl.fi 

Työterveyslaitos

Työterveyshuollon toimintatiedot -rekisteri (Työterveyslaitos)

Työterveyshuollon tiedot (Työterveyslaitos)