Toimeentulotuki

THL kerää hyvinvointialueiden sosiaalitoimelta vuosittain tietoa täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea saaneista henkilöistä. THL saa perustoimeentulotuen tiedot Kelasta.

Vuoden 2023 tilaston tietosisältöön ei kerätä tietoja kuntouttavasta työtoiminnasta. Muita muutoksia tietosisältöön ei tapahdu. Hyvinvointialueet toimittavat tilastotiedot täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tiedot määristä THL:ään määräaikaan mennessä.

Tietuekuvaus pysyy entisellään, mutta hyvinvointialue voi halutessaan jättää toimittamatta tiedot, jotka koskevat sosioekonomista asemaa, marraskuun tulolähteitä ja marraskuun toiminta-tietoja. Nämä tiedot THL pyrkii saamaan Kelasta.

Aikataulu

Vuotta 2023 koskevat tiedot pyydetään palauttamaan 15.2.2024 mennessä.

Tietojen toimittaminen

Hyvinvointialueiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin lähetetään ohjeet ja linkki sähköiseen tiedonkeruulomakkeeseen. Palveluun kirjaudutaan hyvinvointialuekohtaisilla tunnuksilla, jotka lähetetään hyvinvointialueille tietopyynnön yhteydessä.

Toimeentulotuen tiedonkeruuohje ja tietuekuvaus 2023

Toimeentulotuen tiedonkeruulomake

Lisätietoja

Samuli Pietilä
puh. 029 524 7162

Emma Tolonen
puh. 029 524 8207

sähköposti: [email protected]