Implanttirekisteri

Implanttirekisteriin kerätään ihmiseen asetettavista nivelproteeseista (ortopediset endoproteesit) turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot tilastointia, tutkimusta ja seurantaa varten. Kerättävät tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, terveydenhuollon yksikköä koskevat tiedot sekä sairautta, leikkausta ja implanttia koskevat tiedot.

Nivelimplantit (ortopediset endoproteesit)

Nivelimplanttitiedot kerätään kaikista nivelimplantteja asentavista yksiköistä Suomessa. Rekisterin tiedot kerätään implanttitietokannoista ja asettajan täyttämistä verkkoilmoituksista.

THL nimesi syksyllä 2011 asiantuntijaryhmän kehittämään rekisterin tietosisältöä sekä raportointia. Asiantuntijaryhmä yhteistyössä THL:n asiantuntijoiden kanssa on uudistanut implanttirekisterin tietosisällön koskien lonkan, polven ja olkapään tekonivelleikkauksia. Samalla on uusittu tietojen THL:lle toimittamisen tapa.

Tiedot toimitetaan THL:lle sähköisesti 19.5.2014 (lonkka ja polvi), 1.1.2019 (olkapää) ja 1.10.2021 (kyynärpää) käyttöön otetuilla uudistetuilla tietosisällöillä. Paperisia ilmoituksia ei enää käytetä lonkan, polven, olkapään ja kyynärpään tekonivelkirurgiassa. Mikäli sairaalassa ei ole kaupallisen toimijan rekisteriohjelmaa, käytetään THL:n kehittämää implanttirekisterin käyttöliittymää.

Implanttirekisterin käyttöliittymään (lonkka ja polvi) 
Implanttirekisterin käyttöliittymään (olkapää ja kyynärpää)

Muutokset tiedonkeruussa

Implanttirekisteriin tulee 19.5.2014 alkaen  ilmoittaa  myös tekonivelkirurgian jälkeen tehdyt uusintaleikkaukset ko. niveleen, vaikka tekonivelen osaa ei vaihdettaisikaan.

Siten esimerkiksi  infektion vuoksi tehtävistä revisiotoimenpiteistä tulee tehdä ilmoitus rekisteriin kuten varsinaisesta tekonivelleikkauksestakin. Trauman vuoksi asetetut kokotekonivelet ilmoitetaan rekisteriin kuten ennenkin.

Kyynärpään tekonivelleikkausten ilmoittaminen on otettu käyttöön 1.10.2021. Ranteen ja nilkan tekonivelleikkausten ilmoittaminen tapahtuu sähköisellä erillistoimituksella, kaupallisen rekisteriohjelman tai paperilomakkeen kautta. THL:n implanttirekisterin käyttöliittymään lisätään näille omat lomakkeet tietosisällön uusimisen yhteydessä.

Hammasimplantit

THL ei ota enää vastaan hammasimplantteja koskevia ilmoituksia.

THL:n budjettirahoitukseen on viimeisten vuosien aikana kohdistunut isoja supistuksia. Viimeisimmät YT -neuvottelut käytiin THL:ssä keväällä 2016. Neuvotteluiden yhtenä tuloksena THL päätti lopettaa hammasimplanttien tiedonkeruun. 

THL:n tavoitteena on, että hammasimplantteja koskevat tarvittavat tiedot saadaan tulevaisuudessa suoraan Kanta-palveluista. 

Lainsäädäntö

Vuodesta 1989 alkaen tietojen toimittaminen on ollut lakisääteistä. Rekisterin pitäjänä toimi vuoteen 2009 asti Lääkelaitos kunnes 1.11.2009 rekisterin ylläpito siirtyi THL:n vastuulle. 

  • Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 3 §
  • Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (774/89) 1 ja 2 §, siten kuin ne ovat 30.12.1993/1671 muutetussa asetuksessa
  • Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) 2 §

Aikataulu

Sähköisellä verkkoilmoituksella tehdyt ilmoitukset lähtevät THL:aan heti, kun ilmoitus hyväksytään verkossa lähetettäväksi. Kaikki ilmoituksen tiedot täytetään toimenpiteen aikana tai sen lopuksi. Mikäli käytössä on erillinen kaupallinen järjestelmä, on suositeltavaa lähettää tiedot vähintään kerran kuukaudessa.

Lomakkeita ja tiedostoja voi toimittaa THL:ään jatkuvasti eli erillistä tiedonkeruuta ei ole. Paperilomakkeet suositellaan lähetettäväksi viimeistään toimenpidettä seuraavan kuukauden aikana. Päättyneen tilastovuoden tiedot tulee olla lähetettynä THL:ään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Lomakkeet

Lonkan, polven, olkapään ja kyynärpään implanttitietojen tietosisältö on määritelty verkkoilmoituslomakkeella. Muiden implanttien tietosisältö on koottu lomakepohjiin.

Yhteystiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Implanttirekisteri
PL 30
00271 Helsinki

Jutta Järvelin
ylilääkäri
puh. 029 524 7254
sähköposti: [email protected]

THL:n implanttirekisterin käyttöliittymään ja tietosisältöön liittyvät kysymykset:

Mikko Kahri
suunnittelija
puh. 029 524 7132
sähköposti: [email protected]

Implanttirekisterin raportointikäyttöliittymä
Implanttirekisterin raportointia kehitetään. Tutustu ja anna palautetta käyttöliittymän betaversiosta!