Perheoikeudelliset palvelut

Tilaston ja tiedonkeruun nimi on muuttunut. Perheoikeudelliset palvelut -tilaston nimi oli vuoteen 2022 saakka Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen -tilasto. 

Vuoden 2023 toimintaa koskevat tiedot toimitetaan hyvinvointialueittain

THL kerää vuosittain lapsen elatusta ja huoltoa sekä vanhemmuuden selvittämistä koskevat tiedot kaikilta hyvinvointialueilta. Perheoikeudelliset palvelut -tilastoon kerätään lukumäärätiedot elatusapusopimuksista ja niiden suuruusluokista, lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimusten määristä sekä vanhemmuuden selvittämisistä.

Tietojenantovelvollisuus

THL-lain perusteella THL:llä on oikeus velvoittaa alueet toimittamaan tietoja tilastoihin ja sote-seurantaan.

Päätös perheoikeudellisia palveluja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (pdf, 116 kt)

Aikataulu

Tiedot pyydetään lähettämään 15.2.2024 mennessä.

Tietojen toimittaminen

Toimita hyvinvointialueittaiset tiedot

  • Palveluun kirjaudutaan hyvinvointialuekohtaisilla tunnuksilla, jotka on lähetty hyvinvointialueen kirjaamoon 9.1.  
  • Lomakkeen voi tallentaa ja siihen voi palata myöhemmin. Lomakkeeseen pääsee takaisin kirjautumalla samoilla tunnuksilla.
  • Tietoja ei pääse katselemaan sen jälkeen kun ne on lähetetty. Voit tarvittaessa tulostaa tiedot paperille tai pdf-tiedostoon. Tulostaminen tapahtuu selaimen kautta. Pdf-tulostus tehdään valitsemalla tulostimeksi tiedostomuoto.
  • Tiedonkeruussa nimetään yhteyshenkilöitä tietojen tarkistusta varten. Tiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun henkilörekisterin ja jota THL säilyttää tiedonkeruutarkoituksiinsa.
  • Mikäli jo lähetettyjä tietoja on tarve muuttaa, ole yhteydessä THL:ään. Myös aiempien vuosien tietoja voidaan korjata olemalla yhteydessä THL:ään.

Tiedonkeruun tulevaisuuden näkymiä

Tilaston keskeiset tiedot tallennetaan tulevaisuudessa Kanta-palveluiden kautta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Mikäli Kanta-palveluiden käyttöönotto ja kehittyminen etenee suunnitellusti, THL pystyy keräämään tilaston tiedot kattavasti Kanta-arkistosta THL:n Sosiaalihuollon seurantarekisteriin vuonna 2027. THL:n tavoitteena on, että nykyisen kaltainen tiedonkeruu voidaan tuolloin lopettaa. 

Tiedonkeruu keskittyy jatkossa myös enenevästi Digi- ja väestötietovirastolta ja THL:n oikeusgenetiikka-tiimiltä saataviin tietoihin.

Tilaston kotisivu 

Perheoikeudelliset palvelut

Tietojen hyödyntäminen

  • Tiedot julkaistaan verkossa, jolloin ne ovat laajasti saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Tietoja on mahdollista pyytää räätälöitynä taulukkoina (maksullisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti) 

Yhteystiedot

Anne Forss
puh. +358 29 524 7379

Martta Forsell
puh. +358 29 524 7974

sähköposti [email protected]